Ga naar de startpagina
Bosgroep Zuid Nederland
terug

Nieuws

Rondhoutveiling 2024: hout aanmelden weer mogelijk

Het is weer mogelijk om kwaliteitshout aan te melden voor de komende Rondhoutveiling. Deze vindt plaats op zaterdag 24 februari 2024; de 28e editie alweer! Welk hout in aanmerking komt en hoe u hout kunt aanmelden, leest u hier.

Nieuwe medewerkers: Evanne, Marrie en Nathalie

Bij Bosgroep Zuid Nederland hebben we drie nieuwe medewerkers. Evanne Slagter (links) is op 1 september bij onze Bosgroep gestart als projectmedewerker regio Noord-Oost-Brabant. Nathalie Obrusnik (rechts) is sinds 1 november projectleider regio Limburg. En Marrie Hoedelmans (midden) is op 1 november gestart als communicatiespecialist voor alle regio’s van Bosgroep Zuid Nederland.

Donderdag 7 december: ALV Bosgroep Zuid Nederland

Op donderdag 7 december 2023 zijn alle leden van Bosgroep Zuid Nederland van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV organiseren we deze keer plaats bij Buitenplaats Vaeshartelt.

Hoge respons en tevredenheid SNL-enquête

Ruim 250 deelnemers van de drie regionale Bosgroepen hebben deze zomer de SNL-enquête van de Unie van Bosgroepen ingevuld. Daarmee hebben we een goed beeld gekregen van hoe onze leden aankijken tegen de subsidie SNL, en het uitvoeren van beheer en de dienstverlening van de Bosgroepen. In beide gevallen is dat gelukkig een gemiddeld positief beeld. Een kleine greep uit de resultaten.

Maatregelen toekomstbestendig bos op landgoed Cleefswit voltooid

Op donderdag 31 augustus hebben VolkerWessels, FSC Nederland en de Bosgroepen samen met Maatschappij van Welstand een klimaatbord onthuld in het bos op landgoed Cleefswit. Het bord bij de entree en verschillende QR-codes langs de route informeren bezoekers over maatregelen die in het bos zijn genomen in het kader van klimaatslim bosbeheer, en de verwachte impact hiervan.

De invloed van omgevingsfactoren bij herintroductie van oud-bosplanten

Om de achteruitgang van oud-bosplanten tegen te gaan, zijn er de afgelopen jaren verschillende herintroductie- en versterkingsprojecten geweest in Noord-Brabantse bossen. In een recent monitoringsonderzoek, van Bosgroep Zuid Nederland en de WUR, is gekeken naar de invloed van omgevingsfactoren op het succes van de herintroducties van twee bosplanten: bosanemoon en slanke sleutelbloem.

Natuurbrandpreventie: Beschermen van groen erfgoed en biodiversiteit

Landgoedeigenaren en andere terreineigenaren kunnen steeds vaker te maken krijgen met natuurbranden; door klimaatverandering (langdurige droge periodes), toenemende recreatiedruk en een veranderende samenstelling van de vegetatie. Alhoewel eigenaren een brand zelf meestal niet kunnen voorkomen, kunnen preventieve maatregelen wel helpen om een eventuele brand beheersbaar te houden. Daarbij is samenwerking met Veiligheidsregio, gemeente en brandweer essentieel. Alleen met samenwerking borg je dat maatregelen op elkaar aansluiten, zowel fysiek in het terrein, als organisatorisch. Een aantal mogelijke maatregelen en tips op een rijtje.

Vertraging bij besluiten SNL-beheersubsidie door aantal provincies

Zoals bekend vragen de Bosgroepen via hun groepscertificaat de beheersubsidie SNL aan bij de provincies. Deze aanvragen worden tussen 15 november en 31 december ingediend. Provincies hebben daarna 13 weken de tijd om op deze aanvraag te beslissen. Dat betekent dat de besluiten op onze aanvragen SNL 2023 uiterlijk 31 maart van dit jaar binnen hadden moeten zijn. Dat is helaas niet voor alle provincies het geval.

Ledenvergadering in Berlicum met excursie revitalisatie bosgroeiplaatsen

De 47e ALV van Bosgroep Zuid Nederland vond plaats in Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel. Een goed bezochte middag. Na het welkom volgde het officiële gedeelte waarbij de aanwezige leden de jaarcijfers 2022 en de notulen van de voorgaande vergadering goedkeurden. Daarna kwam de samenstelling van de Raad van Toezicht aan de orde, met de benoeming van Raymond Gennissen als nieuw lid. De middag eindigde met een excursie met als thema revitalisatie van bosgroeiplaatsen.

Boomveiligheid; maatregelen en aansprakelijkheid

Eigenaren van bos en natuur kunnen geconfronteerd worden met schade die derden lijden als gevolg van afbrekende takken of een omvallende boom. De vraag is dan of de eigenaar voor die schade aansprakelijk is. Bij de beantwoording van die vraag speelt een belangrijke rol of de eigenaar redelijkerwijs maatregelen had kunnen treffen om de schade te voorkomen. De VBNE bracht in 2015 een Praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur uit. In 2021 vond nog een werkschuurbijeenkomst plaats waarna een aanvulling over dichtbevolkte gebieden is opgesteld.