Ga naar de startpagina
Bosgroep Zuid Nederland
terug

Nieuws

Van Lanschot Kempen financiert deel aanplant bomen bosgebied ‘t Zand

In de Noord-Brabantse gemeente Alphen-Chaam werkt Bosgroep Zuid Nederland met de gemeente aan veerkrachtig en vitaal bos op zandgrond. Over een looptijd van 4 jaar wordt het hele bosgebied ’t Zand in Alphen klimaatbestendig ingericht. In het najaar van 2023 wordt gestart met het inplanten van 54 ha bos met rijkstrooiselsoorten en klimaatbestendige boomsoorten. Stukje Natuur, financiële bemiddelingspartner tussen bedrijven en terreineigenaren, gaat met de ondersteuning van Van Lanschot Kempen de aanplant van 4000 bomen in Alphen financieren. Van Lanschot Kempen, nieuwe hoofdpartner van Stukje Natuur, wil de komende jaren op verschillende plekken in Nederland bijdragen aan klimaatbestendige bossen.

Vacature: Projectleider Bos, Natuur en Landschap

Wil jij met jouw projectleiderskwaliteiten bijdragen aan een mooie leefomgeving in Midden- en Zuid- Limburg? Word je enthousiast van de uitdagingen in jouw vak bij de realisatie van (internationale) projecten en beheerwerkzaamheden in een non-profit werkomgeving? Dan is dit jouw kans!

Naar een gezonde bosgroeiplaats: actuele kennis gebundeld

De bossen in ons land staan onder druk door verzuring, vermesting, verdroging, ziekten en plagen. Versterkt door recente weersextremen zoals droogte en stormen. Momenteel zijn de gevolgen en problemen vooral zichtbaar bij fijnspar, lariks, eik en es in bossen op de hogere zandgronden. De Bosgroepen bundelden hun kennis tot praktische folders met theorie, een beslisboom en mogelijke maatregelen.

Regiobijeenkomst Brabant over venherstel

Op donderdag 25 mei 2023 organiseert Bosgroep Zuid Nederland een 'Regiobijeenkomst Brabant' met als thema venherstel. Bosgroep Zuid Nederland nodigt u hierbij van harte uit bij: Van der Valk Hotel, Eindhovenseweg-Zuid 144, 5683 PX Best.

Vacature: Projectmedewerker bos, natuur en landschap

Wil jij bijdragen aan een mooie leefomgeving in de regio Limburg? Ben je gedreven, word je enthousiast van de natuur en werk je graag aan projecten in een non-profit werkomgeving? Dan is dit jouw kans!

Bosgroepenbrede beheerevaluatie en teamdag SNL

Deze week vond onze jaarlijkse beheerevaluatie plaats. Dit doen we op grond van de gegevens uit de SNL-monitoring en de uitgevoerde veldcontroles bij onze SNL-leden. Uit de veldcontroles moet blijken of de leden het beheertype waarvoor zij subsidie krijgen in stand houden, en of het terrein is opengesteld voor recreatie. Dit jaar zijn ruim 5500 beheereenheden bezocht door onze ecologen en bosbeheerders. We zijn blij te kunnen vaststellen dat op het merendeel van de terreinen het beheer en de openstelling in orde is.

Nieuwe website voor de Bosgroepen

Het werd tijd, en het is zover! De Bosgroepen hebben een nieuwe website. Vernieuwd, herzien, opgefrist, compacter en daarmee ook gebruiksvriendelijker. De website blijft uiteraard in ontwikkeling.

De Levende Natuur themanummer Bossen met bijdragen Bosgroepen

Het tijdschrift 'De Levende Natuur' heeft een themanummer Bossen uitgebracht met daarin ook een flink aantal bijdragen van de Bosgroepen.

De eco-regeling van het GLB in relatie tot SNL

In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen eigenaren van agrarische gronden tussen 1 maart en 15 mei 2023 een eco-regeling aanvragen. Met de eco-regeling beloont de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 'toekomstbestendig boeren'. In sommige gevallen kunnen ook (gepachte) natuurgraslanden en landschapselementen opgevoerd worden in deze eco-regeling. Omdat de subsidieregeling SNL en deze eco-regeling los van elkaar worden uitgevoerd, kunnen zowel terreinbeheerder (eigenaar) als pachter (gebruiker) voor vergelijkbare activiteiten op eenzelfde terrein subsidie aanvragen, respectievelijk SNL en de eco-regeling. Deze cumulatie is NIET toegestaan voor zover beide regelingen dezelfde kosten vergoeden.

Hybride Nederlandse Rondhoutveiling trekt steeds meer deelnemers

Afgelopen zaterdag ging 836 kuub hout, van 43 verschillende houtsoorten, onder de hamer van veilingmeester Alexander Pechtold. In totaal waren er 317 kavels die op vier na allemaal van eigenaar veranderden tijdens de 27e editie van de Nederlandse Rondhoutveiling. De gemiddelde prijs van het hout lag dit jaar iets onder de topjaren 2021 en 2022, op € 258,66 per kuub. Ieder jaar zien we weer meer nieuwe deelnemers aan de veiling, vooral online.