Ga naar de startpagina
Bosgroep Zuid Nederland
terug

Regiomanager: Jos Truijen

De regio Zuid Limburg loopt van Maastricht tot en met de gemeente Echt-Susteren en wordt gekenmerkt door veel eigenaren met kleinschalig eigendom. Het landschap is veelal parkachtig met kleine landschapselementen zoals houtwallen, bosschages en poelen. De Bosgroep heeft in Zuid Limburg circa 100 leden, waaronder landgoedeigenaren, particulieren, stichtingen, gemeenten en twee kloosterordes. Het grootste aantal hectares bos-en natuur is in bezit van gemeenten, met een aantal van deze gemeenten heeft de Bosgroep een meerjarige beheerovereenkomst.

Een karakteristiek van het werk in deze regio is het heuvellandschap waarbij op plekken zoals in Valkenburg middenbosbeheer wordt toegepast (zie foto). Een ander specifiek punt hier is de stedelijke context. Elk stukje natuur of bos wordt intensief gebruikt waardoor communicatie over werkzaamheden en projecten een constant aandachtspunt is. Daarnaast worden er de laatste jaren, naast de bestaande, historische landgoederen, nieuwe landgoederen ontwikkeld. Een aantal leden van de Bosgroep is hier ook mee bezig. De Bosgroep ondersteunt deze ondernemers bij alles wat hierbij komt kijken; van een Rood-voor Groen aanvraag of subsidieaanvraag tot bestemmingsplanwijziging en de aankoop van percelen.

De regiomanager wordt in de regio bijgestaan door een aantal projectmedewerkers en/of beheermedewerkers.

Neem contact op

Jos T 1

Jos Truijen

Regiomanager Zuid-Limburg