Unie van Bosgroepen

terug

De Unie van Bosgroepen behartigt de belangen van en staat in dienst van de drie regionale Bosgroepen. De Unie bevordert de samenwerking tussen de Bosgroepen onderling en met andere partijen. Ook vertegenwoordigt de Unie de regionale Bosgroepen, en hun leden, op landelijk niveau door deel te nemen aan diverse landelijke overleggen.
De Unie van Bosgroepen is houder van het groepscertificaat voor SNL (subsidie natuurbeheer) en FSC (duurzaam bosbeheer). De Unie stuurt deze projecten intern aan en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering op landelijk niveau. Ook coördineert de Unie communicatie en kennisdeling en ondersteunen we de regionale Bosgroepen.

We organiseren de jaarlijkse Beheerdersdag en de Nederlandse Rondhoutveiling, namens de Bosgroepen en samen met diverse partners. Daarnaast werken we samen met verschillende organisaties die bedrijven en particulieren verbinden met landeigenaren, met als doel meer bomen te planten. Met FSC Nederland hebben we een langdurige samenwerking waarbij we in verschillende FSC-gecertificeerde bossen van leden van de Bosgroepen klimaatslimme maatregelen nemen. Dit doen we met financiële bijdragen van verschillende Nederlandse bedrijven.
In de projecten die we uitvoeren zoeken we steeds de samenwerking die zorgt voor het beste resultaat. Daarbij putten we uit een breed netwerk van partners.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen bestaat uit de volgende personen (2023):

  • Andries Heidema (voorzitter)
  • Marit Borst
  • Evelien Verbij
  • Paul Rohof

Unie van Bosgroepen