Bosbeheer

terug

Van biodiversiteit tot houtproductie tot recreatie: bos kan veel verschillende functies vervullen. Dat plaatst de eigenaar voor een flinke uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat verschillende functies in balans zijn en blijven? Hoe houd je je eigendom betaalbaar?

Alles wat een boseigenaar nodig heeft op één adres

Zoveel beheerders, zoveel vragen en wensen. Des te makkelijker om aan te kunnen kloppen op één adres. De Bosgroepen adviseren over duurzaam bosbeheer en -ontwikkeling en kunnen beheerders alle praktische zaken uit handen nemen: van bosverjonging tot houtverkoop.
Wij werken volledig op maat en in nauw overleg met de eigenaar. Sommige eigenaren kiezen ervoor alleen de planning of uitvoering uit te besteden. Anderen laten zich het hele traject volledig ontzorgen: via een meerjarig bosbeheerplan. De eigenaar behoudt zeggenschap over het beheer, onze deskundigen zorgen voor het opstellen van een beheerplan, subsidieaanvragen en het dagelijkse beheer. De Bosgroepen werken altijd volgens de geldende Gedragscode soortenbescherming bosbeheer en de Gedragscode natuurbeheer.

Van ontwerp tot houtverkoop tot bosomvorming

Boseigenaren kunnen bij de Bosgroepen terecht voor:

 • inventarisaties van houtopstanden en onderzoek;
 • boomveiligheidscontrole (VTA);
 • houtverkoop;
 • bosverjonging, klimaatslim bosbeheer en omvorming;
 • ontwerp;
 • praktisch beheerplan of werkplan;
 • meerjarige beheerovereenkomst (BOK)
 • aanbesteding;
 • begeleiding van de uitvoering;
 • financiële administratie of subsidieaanvraag;
 • FSC® - of PEFC-certificering;
 • landschapsecologische systeemanalyse (LESA);
 • omgevingscommunicatie.

Wij kennen de regio

Elke regio heeft zijn eigen regiobeheerder of regiomanager. Deze beheerders weten wat er in een regio speelt en kennen de eigenaren en terreinen. Voor de uitvoering van werkzaamheden beschikken we inmiddels over een goed netwerk van betrouwbare aannemers. Omdat we regionaal werken, kunnen we werkzaamheden voor verschillende leden vaak bundelen. Dat scheelt in de kosten.

Neem contact op

Benieuwd wat de Bosgroepen in uw situatie kunnen betekenen? Neem contact op met de Bosgroep van uw regio of vraag een offerte aan.

Een aantal diensten uitgelicht

Klaar voor de toekomst: klimaatslim bosbeheer

Bijna dagelijks horen en lezen we over het veranderende klimaat, CO2-uitstoot, stikstof en de zorgwekkende impact van dat alles op bos en natuur. Grote ontwikkelingen die je snel boven het hoofd groeien. Dat betekent niet dat we als bos- en natuurbeheerders met lege handen staan.
De Bosgroepen participeren actief in onderzoek en innovatieve projecten om meer grip te krijgen op klimaatslim bosbeheer. Dat doen we met partners als Wageningen University & Research, Staatsbosbeheer, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Probos, VBNE/Kennisnetwerk OBN en FSC Nederland. Daardoor kunnen we onze leden ook steeds beter adviseren over het sterker, gezonder en veerkrachtiger maken van hun terrein. Denk aan bodemverbetering, toekomstbestendige en gemengde bossen - die ook bijdragen aan een hogere biodiversiteit - en hydrologische maatregelen. Waarbij kennis van de bosgroeiplaats altijd belangrijk is.
Zie ook: Klimaatslim bosbeheer bij de Bosgroepen

Bosverjonging en Plantsoen: van naaktwortelig tot plug

Veel beheerders en boseigenaren werken met natuurlijke verjonging; belangrijk in het kader van klimaatverandering. Dit komt alleen niet altijd goed van de grond, of de gewenste verjonging blijft achterwege. Het kiezen voor aanplant kan dan een optie zijn. De Bosgroepen kunnen u hierin adviseren en zijn op de hoogte van de laatste innovaties, voor een zo succesvol mogelijke aanplant.
Meer informatie en contactpersonen: Plantsoen via de Bosgroepen

Houtverkoop: voor de beste prijs

Voor een boseigenaar is het niet eenvoudig om de houtverkoop zelf te regelen. Vaak zien we dat hout voor een te lage prijs, onder de marktconforme waarde, weggaat doordat goede kennis van de houtmarkt en de actieve partijen ontbreekt. Bij elke Bosgroep werken houtverkoopspecialisten. Met hun kennis van de houtmarkt kunnen zij bij elke verkoop zorgen voor een goede prijs en de meest hoogwaardige bestemming.
Meer informatie en contactpersonen: Houtverkoop via de Bosgroepen

Certificering (FSC® en PEFC): ook voor boseigenaren met klein bezit

Nederland kent twee certificaten voor verantwoord bosbeheer: FSC® en PEFC. De afzetmogelijkheden van gecertificeerd hout zijn bij verschillende afnemers beduidend beter. Naar verwachting wordt gecertificeerd hout in de toekomst schaarser, met ook hogere prijzen tot gevolg.
De Unie van Bosgroepen is groepscertificaathouder van FSC en PEFC: daardoor komen ook leden met een klein oppervlakte bos in aanmerking voor certificering. Beide systemen stellen eisen aan sociale, economische en milieu-aspecten. Deze eisen lijken veel op elkaar. FSC werkt met internationaal vastgestelde criteria, PEFC biedt meer ruimte op nationaal niveau.
Zie ook:

LESA: Het landschap in beeld voor de beste maatregelen

Soms functioneert een ecosysteem anders dan je wilt of verwacht. Voor de hand liggende maatregelen zijn dan misschien helemaal niet zo logisch of wenselijk. Het kan dan zinvol zijn om een landschapsecologische systeemanalyse (LESA) uit te laten voeren. Bij een LESA brengen we niet alleen een specifieke plek maar het hele omliggende landschap in beeld: hoe lopen (regionale) waterstromen, hoe zit de bodem in elkaar, wat heeft hier honderden jaren geleden gegroeid en geleefd? Door het systeem op landschappelijk niveau te begrijpen, kunnen we maatregelen nemen die daadwerkelijk zinvol zijn.

Zie ook: Landschappen lezen met de LESA

Toevoeging van steenmeel/bodemverbeteraars

In Nederland hebben we veelal te maken met arme, verzuurde bodems. Dat heeft grote gevolgen voor de flora en fauna. Om onze bossen en natuurgebieden te behouden en te koesteren voor de toekomst, is het essentieel dat er bodemherstel plaatsvindt. Het toevoegen van mineralen (via steenmeel) is dan een waardevolle maatregel. Het creëren van een goede balans in de bodem is namelijk de basis van het herstelproces. De Bosgroepen hebben inmiddels positieve ervaringen met het toevoegen van steenmeel bij bodemherstel, vandaar dat we dit binnen verschillende projecten toepassen, naast andere maatregelen.
Ook met schelpgruis (bekalking) hebben we ervaring.
Zie ook: Veelgestelde vragen over verspreiding van steenmeel in bos en natuur

Voorwaarden, criteria en richtlijnen voor kwaliteit

De Bosgroepen werken volgens verschillende richtlijnen en criteria.

plantsoen bosgroepen
Werk in het bos - blessen (Foto: Marjolein den Hartog)
bosverjonging met wildbescherming
Etienne meten bos
Jonge aanplant Meuleman 2
Bosbeheer meten (foto: Marjolein den Hartog)
hout in het bos
meten apparaat monitoring
Van bosbeheer en -ontwikkeling tot houtverkoop. Met oog voor diverse bosfuncties, bodem en boomsoorten.