Voor leden

Regio’s

Projecten

LIFE Climate Forest en LIFE Resilias

Kleinschalig klimaatslim bosbeheer en de ecosysteemaanpak...

Voedselbossen en agroforestry

Als Bosgroepen verdiepen we ons graag samen met onze leden...

Actueel in deze Bosgroep

12 oktober 2021Is boomsgewijs uitkapbeheer de uitweg?

30 september 2021Wees alert op roetschorsschimmel bij esdoorn

23 september 2021Themabijeenkomst: Op weg naar een rendabel landgoed waar natuurwaarden kunnen floreren

16 september 2021Monitoring brengt natuurwaarden in kaart én ecologen op bijzondere plekken