Ga naar de startpagina
Bosgroep Zuid Nederland
terug

Regiomanager: Twan van Alphen

Regio Noord-Oost Brabant, de bos- en natuurterreinen in deze regio bestaan voor een groot deel uit jonge heide ontginningen, waar in de jaren ‘20-‘30 van de vorige eeuw voornamelijk naaldbos is geplant. Het huidige bosbeeld is echter gevarieerder, ondermeer door het geïntegreerde bosbeheer. In deze bossen liggen een aantal mooie vennen en heideterreinen. De regio Noord Oost Brabant heeft circa 70 leden. De meeste hiervan zijn particulieren met een relatief klein bosbezit. 23 van de 25 gemeenten binnen de regio zijn lid. Het gemeentelijke bosgebied varieert tussen de 50 en bijna 1.000 ha. Een aantal van deze gemeenten heeft een beheerovereenkomst met de Bosgroep, wat betekent dat de Bosgroep het gehele beheer van de bos- en natuurterreinen voor haar rekening neemt.

De Bosgroep heeft bijvoorbeeld in opdracht van de gemeente Veghel een inventarisatie gedaan van de groene cultuurhistorische waarden in de gemeentelijke bossen. Reden hiervoor was dat de gemeente, naast de functies houtproductie, recreatie en natuur, de cultuurhistorie miste. Resultaat van deze inventarisatie was onder andere dat enkele cultuurhistorische stuifzandwallen begroeid met eikenhakhout nu hersteld en vrijgesteld gaan worden. Bovendien wordt bekeken of het beheer van deze cultuurhistorische elementen opgenomen kan worden in het reguliere beheer.

De regiomanager wordt in de regio bijgestaan door een aantal projectmedewerkers en/of beheermedewerkers.

Neem contact op

Twan 1

Twan van Alphen

Regiomanager Noord-Oost Brabant