Vacatures

Werken bij de Bosgroepen: dat is werken in informele, collegiale teams aan beter bos, meer natuur en duurzaam grondgebruik. Voor informatie over werk- of stageplekken bij de Bosgroepen, kun je contact opnemen met de betreffende Bosgroep.

 

Regiobeheerder Drenthe (32 uur p/w)

Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft een vacature voor een Regiobeheerder Drenthe. Als Regiobeheerder Drenthe ben jij hét gezicht van de Bosgroep Noord-Oost Nederland op locatie. De Regiobeheerder onderhoudt contacten met leden en relaties van de Bosgroep binnen de regio. Vertegenwoordigt de Bosgroep op provinciaal niveau, ondersteunt de Bosgroepleden met advies en bemiddelingsactiviteiten en zorgt voor een correcte uitvoering van opdrachten van de leden. Als regiobeheerder stuur je beheerassistenten aan en ben je intern opdrachtgever voor de projectmedewerkers en experts. Ook stuur je derden aan, zoals aannemers. Uiterste reactiedatum: 10 februari 2020. Lees meer…

 

Projectleider Bos, Natuur & Landschap (0,8-1 fte)

Bosgroep Zuid Nederland heeft binnen regioteam West-Brabant en Zeeland een vacature voor de functie van Projectleider Bos, Natuur & Landschap. De projectleider heeft een zeer veelzijdige functie. Je organiseert en coördineert de realisatie van uiteenlopende (grotere) projecten en het dagelijks beheer van bos, natuur en landschap op regionaal en soms ook bovenregionaal niveau. Van waardevolle beheerwerkzaamheden binnen beheerovereenkomsten tot boeiende projecten binnen programma’s zoals POP, PAS en Biodiversiteit en Leefgebieden. Uiterste reactiedatum: 13 januari 2020. Lees meer…

 

labels: , , , , , , , , , , , , ,