Vacatures

Werken bij de Bosgroepen: dat is werken in informele, collegiale teams aan beter bos, meer natuur en duurzaam grondgebruik. Voor informatie over werk- of stageplekken bij de Bosgroepen, kun je contact opnemen met de betreffende Bosgroep.

 

Projectleider Bos & Natuur (liefst 0,8-1,0 fte)

Bosgroep Zuid Nederland (standplaats Heeze) zoekt een projectleider. De projectleider heeft een zeer veelzijdige functie binnen het expertteam. In nauwe samenwerking met onze (senior) experts organiseer en coördineer je uiteenlopende (grotere) projecten, vaak op bovenregionaal niveau. Het betreft o.a. projecten en programma’s zoals POP, Biodiversiteit en leefgebieden, LIFE, en Interreg. Binnen deze projecten wordt gestuurd op het afstemmen van belangen in het maatschappelijk krachtenveld, de doelen/belangen van onze leden en de inhoudelijke kwaliteit. Het bewaken van de begroting en planning maken eveneens deel uit van je takenpakket. Uiterste reactiedatum: 20 april 2020. Lees meer…

 

 

 

labels: , , , , , , , , , , , , ,