Subsidies en beleid

terug

Heeft u een vraag over subsidiemogelijkheden voor verbetering, omvorming of uitbreiding van uw bos of heideterrein? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor SNL-subsidie? Of wilt u gewoon geholpen worden met een subsidie-aanvraag? De Bosgroepen kennen de weg in het land van wetten, regels en subsidies op het gebied van bos en natuur en helpen u graag op weg.

SKNL

Wanneer u op uw grond nieuwe natuur ontwikkelt of bestaande natuur verbetert, kunt u in aanmerking komen voor subsidie uit de regeling SKNL (Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap). Wij vragen deze subsidie regelmatig bij provincies aan voor individuele leden, of via een verzamelaanvraag (een gebundelde subsidieaanvraag) namens verschillende leden. U kunt het hele jaar door SKNL-subsidie aanvragen. Eens per jaar maakt elke provincie bekend hoeveel geld beschikbaar is. U kunt aanvragen indienen totdat het subsidieplafond is bereikt.
Meer informatie:

Natuurschoonwet (NSW)

Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed en wilt u gebruikmaken van fiscale voordelen om uw landgoed in stand te houden? Laat dan uw landgoed rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW).
De Bosgroep kan deze rangschikking verzorgen, en heeft ook de verplichte openstellingsborden (‘Opengesteld particulier terrein’) beschikbaar.
Meer informatie:

Natura 2000 en stikstof

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden Europees bedreigde plant- en diersoorten met hun natuurlijke leefomgeving beschermd. Doel hiervan is om de biodiversiteit te behouden. Als uw natuurgebied de Natura 2000-status heeft, dan moet u hier rekening mee houden in het beheer. De Bosgroepen kunnen meedenken en adviseren en weten ook welke subsidiemogelijkheden er specifiek voor uw terreinen zijn.
Meer informatie:

Uitvoeringsprogramma Natuur

In het Uitvoeringsprogramma Natuur geven het Rijk en de provincies aan hoe zij tot 2030 werken aan natuurherstel. De overheid trekt 3 miljard euro uit om kwetsbare natuurgebieden te herstellen en versterken. De Bosgroepen kunnen helpen bij onderzoek, planvorming, aanvragen van mogelijke subsidies, en uitvoer van toekomstige maatregelen. Neem daarvoor contact op met uw contactpersoon bij de Bosgroep.
Meer informatie:

Verschillende provincies hebben eigen subsidies voor maatregelen om natuur in Natura 2000-gebieden, maar ook daarbuiten, weerbaarder te maken tegen het stikstofprobleem, zoals SPUK (Gelderland):

SNL-beheersubsidie

Zie onze aparte webpagina over SNL-subsidie en ons groepscertificaat, inclusief veel gestelde vragen.

Vragen?

Heeft u vragen over bepaalde subsidies of over wet- of regelgeving op het gebied van bos- en natuur(beheer)? Neem dan contact op met de Bosgroep van uw regio.