Beheerrichtlijnen SNL van de Bosgroepen

terug

Speciaal voor onze leden die SNL-subsidie ontvangen, hebben wij per beheertype een beheerrichtlijn opgesteld. Hiermee willen we eigenaren/beheerders helpen, aangezien er vanuit de subsidievereisten geen voorschriften zijn over hóe het beheertype in stand moet worden gehouden. De vereisten schrijven alleen voor dat het beheer gericht moet zijn op instandhouding van het beheertype.

In onze beheerrichtlijnen staat een korte omschrijving met praktische tips voor de instandhouding en/of ontwikkeling van het betreffende beheertype. Van een aantal beheertypen is de beheerrichtlijn in de maak of in de revisie; deze volgen later op de website.

Beheerrichtlijnen van de Bosgroepen