De Kempen

Regiomanager: Willem Aarts

De regio Kempen bestaat voor het grootste gedeelte uit bossen op droge zandgronden, voornamelijk grove den. Daarnaast zijn er diverse heideterreinen en vennen in de regio. De Bosgroep heeft in de Kempen ongeveer 50 leden. Twee derde is particulier, inclusief enkele landgoederen. Een derde van de leden bestaat uit gemeenten. Deze gemeenten hebben samen circa 80% van het ledenareaal bos- en natuurterrein in eigendom. Met een aantal van deze gemeenten is een beheerovereenkomst afgesloten. De Bosgroep zorgt voor het dagelijkse beheer, subsidieaanvragen en advisering op beleidsniveau ten aanzien van bos, natuur en landschap. Ook hebben we grotere en kleinere opdrachten en natuurherstelprojecten in deze regio lopen bij onze leden.

Een van onze projecten is het natuurherstelproject in de Urkhovense Zeggen, in opdracht van de gemeente Eindhoven. Het oorspronkelijke hydrologische systeem van dit unieke gebied, waarbij kwelwater aan de oppervlakte komt, wordt hier hersteld. Soorten als wateraardbei en dotterbloem profiteren hiervan.