Ga naar de startpagina
Bosgroep Zuid Nederland
terug

Regiomanager: Willem Aarts

De regio Kempen bestaat voor het grootste gedeelte uit bossen op droge zandgronden, voornamelijk grove den. Daarnaast zijn er diverse heideterreinen en vennen in de regio. De Bosgroep heeft in de Kempen ongeveer 92 leden. Twee derde is particulier, inclusief enkele landgoederen. Een derde van de leden bestaat uit gemeenten. Deze gemeenten hebben samen ongeveer 80% van het ledenareaal bos- en natuurterrein in eigendom. Met een aantal van deze gemeenten is een beheerovereenkomst afgesloten. De Bosgroep zorgt voor het dagelijkse beheer, subsidieaanvragen en advisering op beleidsniveau ten aanzien van bos, natuur en landschap. Ook hebben we grotere en kleinere opdrachten en natuurherstelprojecten in deze regio lopen bij onze leden.

Veel van het dagelijks werk speelt zich op dit moment af rond Natura 2000-gebieden; samen met de leden proberen we de noodzakelijke maatregelen te nemen om de stikstofdoelen te behalen. Hydrologisch herstel en het weer op orde brengen van de minerale huishouding hebben hierbij prioriteit.

De regiomanager wordt in de regio bijgestaan door een aantal projectmedewerkers en/of beheermedewerkers.

Neem contact op

Willem 1

Willem Aarts

Regiomanager de Kempen