Coöperatie

Bosgroep Zuid Nederland is een onafhankelijke coöperatieve vereniging van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. Wij adviseren en ondersteunen leden bij het duurzaam ontwikkelen, beheren en in stand houden van bos en natuur. De Bosgroepen stimuleren samenwerking tussen leden en organiseren tal van activiteiten om kennis te delen met eigenaren, beheerders en andere betrokken partijen.

 

Leden

Er zijn ongeveer 400 leden aangesloten. Dit zijn onder andere gemeenten, particulieren, stichtingen, natuurbeschermingsorganisaties en waterleidingmaatschappijen. Samen hebben deze leden in Nederland ruim 37.000 hectare bos en natuur.

Werkorganisatie van de Bosgroep

De Bosgroep is inzetbaar op alle onderdelen van het beheer: van visievorming en advies tot subsidieaanvragen, planning en uiteindelijk de uitvoering in het veld. De werkorganisatie van de Bosgroep is het hart van de coöperatie en ondersteunt haar leden door middel van diverse diensten. Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk zijn voor een financieel tekort of voor de overeenkomsten die de werkorganisatie van de coöperatie sluit. De werkorganisatie en de Raad van Toezicht heeft, in afstemming met de Algemene Ledenvergadering, met ingang van 2017 speerpunten benoemd voor de komende jaren om haar dienstverlening te verbeteren.:

Speerpunten 2017:

  • Duurzaamheid binnen Bosgroep Zuid Nederland en haar leveranciers ten behoeve van haar leden.
  • Kennisontwikkeling en kennisborging van bos en natuur voor medewerkers en leden van de Bosgroep Zuid Nederland.
  • Inhoud geven aan de vermaatschappelijking van bos en natuur. De koppeling van het sociale aan het groene domein: social return.
  • Verbetering van (o.a. de beschikbaarheid) van GEO-informatie voor leden

Controle en toezicht op het beleid van de directeur en het functioneren van de werkorganisatie gebeurt door de Raad van Toezicht.

Het hoogste orgaan is de Algemene Ledenvergadering, deze vergadering vindt twee maal per jaar plaats. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd. Data worden aangekondigd via de nieuwsbrief en via deze website.