Ga naar de startpagina
Bosgroep Zuid Nederland
terug

Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatie van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. Wij adviseren en ontzorgen onze leden bij het duurzaam beheer en de ontwikkeling van bos en natuur. Al meer dan 30 jaar, van advies tot uitvoering.

In de statuten van de coöperatie staat het doel als volgt omschreven:
De coöperatie heeft ten doel het voorzien in de materiële behoeften van haar leden door het bevorderen van een doelmatig beheer en/of meer rendabele exploitatie van landgoederen, bossen en natuurterreinen van de leden, teneinde aldus deze landgoederen, bossen en natuurterreinen duurzaam in stand te houden en de daaraan verbonden functies, zoals houtproductie en recreatie en waarden zoals natuur, landschap en cultuurhistorie, te ontwikkelen.

De Bosgroep is een coöperatie zonder winstoogmerk, met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk zijn voor een financieel tekort of voor de overeenkomsten die de werkorganisatie van de coöperatie sluit.
Onze organisatie wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het beleid van de directeur en het functioneren van de werkorganisatie van de Bosgroep.

Leden

Op dit moment (januari 2023) zijn er 577 leden aangesloten bij Bosgroep Zuid Nederland. Dit zijn particulieren, stichtingen, landgoederen, abdijen, zorginstellingen, natuurbeschermingsorganisaties, waterleidingmaatschappijen en overheden, zoals waterschappen, defensie en gemeenten. Samen hebben deze leden ruim 143.000 hectare bos en natuur in eigendom of beheer.