Ga naar de startpagina
Bosgroep Zuid Nederland
terug

Regiomanager: Johan Arts

Noord Limburg is een regio met ca. 125 leden met een heel diverse achtergrond. Particulieren met kleine bosjes, landgoedeigenaren met historische parken en kastelen, gemeenten die veel bos en natuurterreinen in eigendom hebben en zorginstellingen met parkbossen. Met sommige leden hebben wij een beheerovereenkomst. Het landschap is divers, met in het westen rondom Nederweert de peelrestanten en op de grens met België in het Kempen-Broek de voormalige doorstroommoerassen. De invloed van de Maas laat zich zien in de terrassen rond, onder andere, Beesel aan de oostzijde en Geysteren aan de westzijde. Droge delen met heide en ontginningsbossen worden afgewisseld met elzenbroekbossen in de beekdalen. Een rijke flora en fauna is het gevolg met onder andere Bevers, IJsvogelvlinders en Nachtzwaluwen.

Gebiedsontwikkeling is kenmerkend voor de aanpak in de regio. Zo is in 2010 het Kruisven op Landgoed ’t Boskruis in Nederweert uitgebaggerd. Een laagveenven met rondom moeras en moerasbos. De baggerwerkzaamheden waren noodzakelijk om de natuurkwaliteit te herstellen, die door de inlaat van verrijkt water achteruit ging. Voordat gebaggerd werd is het watersysteem onderzocht en is een omleidingssloot gegraven. Vlindersoorten en de bever profiteren van de gezamenlijke inspanning van de particuliere landgoedeigenaar, provincie en waterschap.

De regiomanager wordt in de regio bijgestaan door een aantal projectmedewerkers en/of beheermedewerkers.

Neem contact op

Johan 1

Johan Arts

Regiomanager Noord-Limburg