Ga naar de startpagina
Bosgroep Zuid Nederland
terug

Werkorganisatie

De werkorganisatie van Bosgroep Zuid Nederland is het hart van de coöperatie en ondersteunt haar leden door middel van verschillende diensten. De Bosgroep wordt geleid door een directeur-bestuurder. De Bosgroep is inzetbaar op alle onderdelen van het beheer: van visievorming en advies tot subsidieaanvragen, planning en uiteindelijk de uitvoering in het veld.

Algemene Ledenvergadering

We organiseren twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV), waarbij onder andere beleid, organisatie, begroting en de jaarrekening aan de orde komen. De leden aanwezig op de Algemene Ledenvergadering hebben inspraak en stemrecht op het beleid en de koers van de organisatie. De Raad van Toezicht zit deze ledenvergaderingen voor.

Raad van Toezicht

Onze organisatie wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het beleid van de directeur-bestuurder en het functioneren van de werkorganisatie van de Bosgroep. De Raad van Toezicht kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De Raad van Toezicht van Bosgroep Zuid Nederland bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. R. Palmen (voorzitter)
  • Dhr. P.H.M. Smulders
  • Dhr. A. van Hoof
  • Dhr. R. Gennissen
ALV Bosgroep Zuid excursie
Excursie tijdens de ALV van Bosgroep Zuid Nederland, december 2022.