Lidmaatschap

Iedereen die eigenaar is van een bos- of natuurterrein in Zeeland, Brabant of Limburg kan lid worden van Bosgroep Zuid Nederland.

 

Wat vragen wij?

Leden betalen jaarlijks een contributiebedrag. Dit bestaat uit €1,50 per hectare bos en- natuurbezit, met een minimum van €75,- (tot 50 ha) en een maximum van € 450,- (vanaf 300 ha).

Wat bieden wij?

Hiervoor heeft men recht op zes maal per jaar de digitale nieuwsbrief, met daarin aandacht voor actuele zaken met betrekking tot natuur- en bosbeheer, subsidiemogelijkheden, onderzoek, interessante projecten en bijeenkomsten etc. Daarnaast kan men deelnemen aan de halfjaarlijkse regiobijeenkomsten en uiteraard de Algemene Ledenvergaderingen die twee keer per jaar gehouden worden.

Wat kunnen wij verder voor u betekenen?

Daarnaast kunt u de Bosgroep inschakelen voor advies, beheer, aanvragen subsidies, uitvoering natuurmaatregelen, houtoogst, onderzoek of andere projecten op uw terrein. Hiervoor wordt een aparte offerte gemaakt, afhankelijk van uw wensen (zie Tarieven).

Vragen?

Als u nog vragen heeft of graag wil weten wat de Bosgroep voor u kan betekenen neem dan ook vrijblijvend contact op met de  regiomanager van die regio waarin uw bos- of natuurterrein gelegen is.

Aanmelden lidmaatschap

Indien u bos- of natuurterrein bezit en lid wil worden van Bosgroep Zuid Nederland kunt u hier het opgaveformulier invullen en digitaal verzenden. U ontvangt vervolgens van ons het formulier via de post ter controle en ondertekening. U kunt dan ook nog zaken aanvullen of aanpassen.

Voor het doorgeven van mutaties in uw lidmaatschapsgegevens neemt u contact op met uw regiomanager.