Plantsoen

terug

Veel beheerders en boseigenaren werken met natuurlijke verjonging; belangrijk in het kader van klimaatverandering. Dit komt alleen niet altijd goed van de grond, of de gewenste verjonging blijft achterwege. Het kiezen voor aanplant kan dan een optie zijn. De Bosgroepen kunnen u hierin adviseren en zijn op de hoogte van de laatste innovaties, voor een zo succesvol mogelijke aanplant.

Naaktwortelig of plug, loofboom, struik of naaldboom

De Bosgroepen kunnen helpen bij de keuze voor het juiste plantsoen; naaktwortelig plantsoen of plugplantsoen, klimaatbestendige soorten, soorten die rijk strooisel hebben, die bijdragen aan de biodiversiteit, veel CO2 opslaan of geschikt zijn voor houtproductie. Mengen is tegenwoordig het devies, omdat monoculturen zeer kwetsbaar zijn. Heeft u plantsoen nodig? Meldt u zich dan op tijd. De Bosgroepen zorgen dan dat kwalitatief goed plantsoen tegen een scherpe prijs tijdig beschikbaar is.
Bij de aankoop van plantsoen nemen we waar mogelijk plantsoen met een herkomst uit de ‘Rassenlijst Bomen’. We gaan verder dan de geldende CROW/NEN7412-norm als het aankomt op kwaliteit.

Contactpersonen Plantsoen

plantsoen bosgroepen
Jonge aanplant Meuleman 2
jonge boompjes bosgroepen
bosverjonging met wildbescherming
lindeboom
De Bosgroepen kunnen helpen bij de juiste keuze plantsoen voor uw terrein, waarbij mengen van soorten het devies is.