Ga naar de startpagina
Bosgroep Zuid Nederland
terug
Spontane ontwikkeling van inheems bos onder volwassen Amerikaanse vogelkers - bart nyssen

In dit project gaan we samen met partner Stichting Bargerveen aan de slag met systeemgericht natuurherstel om dominantie van invasieve exoten te doorbreken en/of voorkomen.

Het doel van het project is de veerkracht van ecosystemen in bos- en natuurgebieden dusdanig te versterken, dat zij zich beter kunnen verweren tegen dominantie door invasieve exoten. 

Meer informatie

Website: resilias.eu
Essentie project:
Voorkomen dominantie van invasieve exoten door de veerkracht van bos en natuur te versterken
Looptijd: september 2020 – augustus 2027
Partners: Bosgroep Zuid Nederland en Stichting Bargerveen
Budget: € 3.024.242,- waarvan 1,8 miljoen euro LIFE-subsidie

Artikelen

Logo LIFE Resilias