Klimaatslim bosbeheer

terug
Maatregelen toekomstbestendig bos op landgoed Cleefswit voltooid

Op donderdag 31 augustus hebben VolkerWessels, FSC Nederland en de Bosgroepen samen met Maatschappij van Welstand een klimaatbord onthuld in het bos op landgoed Cleefswit. Het bord bij de entree en verschillende QR-codes langs de route informeren bezoekers over maatregelen die in het bos zijn genomen in het kader van klimaatslim bosbeheer, en de verwachte impact hiervan.

Klimaatbos Cleefswit_VW-4-2
Landgoed Cleefswit: Toekomstbestendig bosbeheer

Op landgoed Cleefswit werken we aan toekomstbestendig bos. Door het nemen van slimme maatregelen legt dit FSC-gecertificeerde bos meer CO2 vast én is het beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.

tijdelijk wildraster
Natuurbrandpreventie: Beschermen van groen erfgoed en biodiversiteit

Landgoedeigenaren en andere terreineigenaren kunnen steeds vaker te maken krijgen met natuurbranden; door klimaatverandering (langdurige droge periodes), toenemende recreatiedruk en een veranderende samenstelling van de vegetatie. Alhoewel eigenaren een brand zelf meestal niet kunnen voorkomen, kunnen preventieve maatregelen wel helpen om een eventuele brand beheersbaar te houden. Daarbij is samenwerking met Veiligheidsregio, gemeente en brandweer essentieel. Alleen met samenwerking borg je dat maatregelen op elkaar aansluiten, zowel fysiek in het terrein, als organisatorisch. Een aantal mogelijke maatregelen en tips op een rijtje.

natuurbrand
De Levende Natuur themanummer 'Bossen' met bijdragen Bosgroepen

Het tijdschrift 'De Levende Natuur' heeft een themanummer Bossen uitgebracht met daarin ook een flink aantal bijdragen van de Bosgroepen.

header uitkapbeheer
Bos van Kolham: van spookbos naar duurzaam gemengd bos

Bij het Groningse Kolham zijn de afgelopen weken duizenden bomen geplant in een voormalig sparrenbos. Net als veel andere bossen met een monocultuur van fijnspar was het in slechte staat door droogte en aantasting. Na de noodzakelijke kap wordt dit een gemengd en toekomstbestendig bos. Een prachtig project waarin veel partijen samenwerken, met en voor beheerder Vereniging Dorpsbelangen Kolham.

Bos kolham oude staat - Bosgroepen
SUPERB: grootschalig bosherstel en adaptatie

36 partners uit 16 landen werken in SUPERB samen aan grootschalig bosherstel en adaptatie in Europa. SUPERB is een Europees project, dat onder leiding van het European Forest Institute (EFI) inzet op het herstel van duizenden hectaren boslandschap in heel Europa.

Maashorst-nieuw bos-SUPERB-
Project LIFE Climate Forest

LIFE Climate Forest laat zien hoe klimaatslim bosbeheer de veerkracht van bossen op zandgronden kan vergroten, zodat het bos ook in de toekomst haar cruciale rol voor plant, mens en dier blijft vervullen.

Etienne meten bos
Januari: nog volop jonge boompjes de grond in

Het late najaar en de vroege winter is doorgaans de beste periode om jonge boompjes te planten. De bodem is nog vrij warm en meestal ook vochtig, waardoor de kans op aanslaan het grootst is. Deze maanden gaan er ook weer duizenden boompjes, vooral een menging van loofboomsoorten, de grond in bij leden van de Bosgroepen.

aanplant bosgroepen
Kansen voor soortenrijk klimaatbos in provincie Utrecht

Bosgroep Midden Nederland heeft in opdracht van het Utrechts Landschap een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor nieuwe soortenrijke bossen in het Utrechtse Veenweidegebied en langs de Kromme Rijn. In beide gebieden liggen kansen om natte en vochtige bossen te ontwikkelen die internationaal van betekenis kunnen zijn. Het onderzoeksrapport is donderdag 16 juli 2020 aangeboden aan gedeputeerde Hanke Bruins Slot van de provincie Utrecht en dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Vochtig hakhout_Gerven Elzenbroek met stijve zegge
Wehlse bos klimaatbestendiger door bodemvernatting en bosbeheermaatregelen

Het Wehlse bos bij de Gelderse plaats Wehl, grotendeels in particulier bezit, is in 2020 klimaatbestendig gemaakt. Dit gebeurde door verschillende maatregelen, waaronder het vernatten van de bodem en gedeeltelijke omvorming van naald- naar loofbos. Klimaatbestendig bos is beter bestand tegen droogte en slaat meer CO2 op.

Wehlse bos
Private financiering klimaatslim bosbeheer; iets voor u?

Er liggen grote opgaven in de Nederlandse bossen wat betreft bosuitbreiding en het klimaatbestendiger maken van de bossen. Er zijn steeds meer bedrijven die een steentje willen bijdragen. De Bosgroepen kunnen helpen om boseigenaar en private financier (bedrijven) bij elkaar te brengen.

jonge-aanplant-Belgische-kempen-eco2eco-scaled
Droogte; wat zien we en wat kunnen we doen?

Al tientallen jaren hebben we in Nederland te maken met verdroging: een structureel tekort aan grondwater. En de laatste jaren vooral ook droogte: tijdelijk, maar langdurig gebrek aan neerslag met gevolgen voor bodem en grondwaterpeil. U als bos- en natuurterreineigenaar heeft daar bijvoorbeeld mee te maken in de vorm van jonge aanplant die niet aanslaat door onvoldoende regen, en volwassen bomen die eerder hun bladeren of naalden laten vallen of zelfs afsterven. Daarnaast zijn er gevolgen zoals een afnemende vitaliteit of bijgroei van bomen en verslechtering van de kwaliteit van de bodem, bijvoorbeeld door mineralisatie of verzuring. Dit zijn deels tijdelijke gevolgen, maar de gevolgen kunnen ook permanent zijn.

bos met dode fijnspar
Landgoed Het Meuleman maakt zich klaar voor de toekomst

Op Landgoed Het Meuleman in Overijssel zijn maatregelen uitgevoerd om het bos te revitaliseren en de biodiversiteit te verrijken. Door de maatregelen zal het bos meer CO2 vastleggen én is het beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Theun Scholten, bijna 84, is nog dagelijks bezig met het beheer en laat graag een mooi landgoed na aan zijn familie, en aan de vele bezoekers.

Landgoed Meuleman jonge aanplant
Een eiland van biodiversiteit; landgoedbeheer anno 2020

Onder de rook van Nijmegen, aan de uiterwaarden van de Waal, ligt Buitenplaats Oosterhout. Veertig hectare, grotendeels bos, een perceel kruidenrijk grasland, een prachtig landhuis met tuin en een zeer betrokken en bevlogen beheerder: Frans Ameschot.

frans ameschot buitenplaats oosterhout