terug
Klimaatbos Cleefswit_VW-4-2

Op donderdag 31 augustus hebben VolkerWessels, FSC Nederland en de Bosgroepen samen met Maatschappij van Welstand een klimaatbord onthuld in het bos op landgoed Cleefswit. Het bord bij de entree en verschillende QR-codes langs de route informeren bezoekers over maatregelen die in het bos zijn genomen in het kader van klimaatslim bosbeheer, en de verwachte impact hiervan.

De klimaatmaatregelen in het bos op landgoed Cleefswit, eigendom van Maatschappij van Welstand, komen voort uit een samenwerking die VolkerWessels in 2019 is aangegaan met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen. Doel van de samenwerking is een drietal bossen in Nederland toekomstbestendig te maken. De bossen in Nederland hebben namelijk sterk te lijden onder toenemende droogte, bijkomende (insecten)plagen en stikstofneerslag en moeten beter bestand worden gemaakt tegen de effecten van klimaatverandering.

3.750 bomen geplant waaronder voedselbos

In 2018 is ruim 5,3 hectare aan fijnsparopstanden op het landgoed geruimd na massale sterfte door onder andere droogte en keveraantasting. Dit bood echter ook een kans om de voorheen monotone percelen op ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak duurzamer in te richten. De maatregelen bestaan uit aanplant en bijplant van specifieke soorten, bodemverbetering, en beschermingsmaatregelen tegen wildvraat. Een klein deel (ca. 0,25 ha) is ingericht als voedselbos met daarvoor speciaal geselecteerde soorten. Hiermee vergroten we de recreatieve waarde en veelzijdigheid van het bos.
Door het nemen van slimme maatregelen legt dit FSC®-gecertificeerde bos meer CO2 vast én is het beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Bijdragen VolkerWessels-ondernemingen

Ook VolkerWessels-ondernemingen Gebr. Van Kessel, Van Hattum en Blankevoort, KWS, de Bonth van Hulten en Aveco de Bondt hebben een bijdrage geleverd aan het mogelijk maken van deze maatregelen.
Afgelopen jaren werden op landgoed Het Meuleman in Overijssel en bij het Rozendaalse veld, gemeente Rheden, al vergelijkbare maatregelen voltooid. Cleefswit is het derde bos dat in dit samenwerkingsverband gezonder, veerkrachtiger en toekomstbestendiger is gemaakt. Naar verwachting zorgen de maatregelen over een periode van 30 jaar voor 110 ton extra CO2-opslag.
Erik Vinke, rentmeester van Maatschappij van Welstand, geeft aan blij te zijn met de bijdrage van VolkerWessels en de begeleiding door Bosgroep Zuid Nederland: "Met deze herplant is een start gemaakt met de verdere verduurzaming van het landgoed Cleefswit."

De Unie van Bosgroepen werkt samen met FSC® aan gezonde bossen.
Dit revitaliseringsproject is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van VolkerWessels (en haar ondernemingen Gebr. Van Kessel, Van Hattum en Blankevoort, KWS, de Bonth van Hulten en Aveco de Bondt).
Samen voor een gezonder, veerkrachtiger en toekomstbestendiger bos.

Klimaatbos Cleefswit_VW-1-2
Klimaatbos Cleefswit_VW-2-2
Klimaatbos Cleefswit_VW-3-2
Uitleg bij de jonge aanplant en het informatiebord door Gerard Koopmans (Bosgroepen).