terug
Onthulling klimaatbord Rheden

Op donderdag 2 juni hebben VolkerWessels, FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen samen met de gemeente Rheden een klimaatbord onthuld in het bos langs heidegebied het Rozendaalse Veld. Het bord bij de entree en verschillende QR-codes langs de route informeren bezoekers over maatregelen die in het bos zijn genomen in het kader van klimaatslim bosbeheer, en de verwachte impact hiervan.

De klimaatmaatregelen in het bos van de gemeente Rheden komen voort uit een samenwerking die VolkerWessels in 2019 is aangegaan met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen, met als doel een drietal bossen in Nederland toekomstbestendig te maken. De bossen in Nederland hebben namelijk sterk te lijden onder toenemende droogte, bijkomende (insecten)plagen en stikstofneerslag en moeten beter bestand worden gemaakt tegen de effecten van klimaatverandering.

1.600 bomen en struiken

Op verschillende plekken in het bos zijn daarom klimaatadaptieve maatregelen genomen om het bos gezonder, veerkrachtiger en toekomstbestendiger te maken, de biodiversiteit te vergroten en te zorgen voor meer CO2-opslag. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het bevorderen van natuurlijke verjonging, het onderplanten met strooisel-verbeterende boomsoorten en het aanplanten van soorten die beter bestand zijn tegen klimaatverandering, zoals de ratelpopulier. In totaal zijn 1.600 bomen en struiken aangeplant. Ook VolkerWessels-ondernemingen KWS, Van Hattum en Blankevoort en BMB ontwikkeling hebben een bijdrage geleverd aan het mogelijk maken van deze maatregelen. Naar verwachting zorgen de maatregelen over een periode van 30 jaar voor 150 ton extra CO2-opslag.

Vorig jaar werden op landgoed Het Meuleman in Overijssel al vergelijkbare maatregelen voltooid. Naar verwachting worden de maatregelen in het derde bos eind 2023 voltooid.

Wethouder Paul Hofman van gemeente Rheden (lid van de Bosgroepen):
“Het toekomstbestendige bos levert een belangrijke bijdrage aan herstel van het bos, zodat de biodiversiteit toeneemt en de bodem zich kan herstellen. Ook zorgen we ervoor dat het bos meer CO2 opslaat en het bos beter bestand is tegen de klimaatverandering. Ik ben er trots op dat we dit samen met de partners in dit project hebben kunnen realiseren."

Dit revitaliseringsproject is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van VolkerWessels. Samen voor een gezonder, veerkrachtiger en toekomstbestendiger bos.

Onthulling klimaatbord Rheden rondleiding
Onthulling klimaatbord Rheden route