Ga naar de startpagina
Bosgroep Noord-Oost Nederland
terug
Meuleman aanplant bescherming

Op Landgoed Het Meuleman (Beuningen, OV) werken we aan klimaatbestendig bos. Op diverse plekken op het landgoed voeren we maatregelen uit om het bos te revitaliseren en om de biodiversiteit te verrijken. Het gaat om aanplant en bijplant van specifieke soorten, bodemverbetering en beschermingsmaatregelen tegen wildvraat. Door het nemen van slimme maatregelen legt het bos meer CO2 vast én is het beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.

In cijfers

  • In totaal zijn er 1375 bomen aangeplant op Landgoed Het Meuleman
  • Daarmee is 20 ha bos gerevitaliseerd
  • De verwachte CO2-impact is 110 ton extra CO2-opslag over 30 jaar

Soorten bomen

Er zijn verschillende boomsoorten aangeplant, voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld rijk-strooiselsoorten zoals boomhazelaar en linde, of soorten die veel CO2 opnemen zoals Douglas. Dit zijn de soorten die gebruikt zijn: boomhazelaar, esdoorn, wintereik, tamme kastanje, linde, berk, Douglas en zwarte den.

“Samen voor een gezonder, veerkrachtiger en toekomstbestendiger bos”
Kaart met daarop aangegeven in kleuren de verschillende uit te voeren maatregelen
Maatregelenkaart Landgoed Het Meuleman.

Maatregelen per locatie

Hieronder staan de maatregelen per locatie uitgelegd. De locaties vindt u terug op bovenstaand kaartje. Bij de entree van het landgoed staat een informatiebord met uitleg over de maatregelen. Ook staan er verschillende kleine bordjes in het bos met links naar onderstaande informatie.

Locatie 1: Beplanten open plekken voor een gemengd bos

In deze grove dennenopstand is een start gemaakt met het beplanten van de open plekken. De opstand bestond uit een monocultuur van grove den en we streven naar een gemengde opstand. De ondergroei van de aan te planten locaties is afgezet en er zijn nieuwe bomen van de soorten esdoorn, boomhazelaar en douglas aangeplant.

Locatie 2: Opsnoeien toekomstbomen Douglas en grove den

De bomen in deze 30-jarige opstand van Douglas en grove den hebben een hele goede stamkwaliteit. Met name de exemplaren van de Douglas zijn mooi recht en fijn betakt. In het verleden zijn in deze opstand toekomstbomen aangewezen. We streven hier naar het telen van mooie, rechte stammen die later voor een hoogwaardig eindproduct kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld in de scheepsbouw (masten), of voor vlonders, schuttingen en overkappingen. De ongeveer 170 toekomstbomen worden opgesnoeid om ze zo mooi mogelijk te laten doorgroeien.

Locatie 3: Bijplant extra soorten in 'hol' bos van berk en grove den

Deze plek herbergt een zogenaamde 'holle opstand' van berk en grove den. De bijgroei van deze soorten is laag en er zijn kale plekken. Met verschillende maatregelen proberen we meer groei/aanwas (en dus meer Co2-vastlegging) te realiseren. Dit doen we door het stimuleren van natuurlijke verjonging en door het bijplanten van extra (soorten) plantsoen. De ondergroei is daarom afgezet. Daarnaast heeft er zogenaamde 'bodemverwonding' plaats gevonden. Wanneer de kruidlaag van een bos bestaat uit homogene vegetaties, kun je ervoor kiezen om de bodem plaatselijk te verwonden. Met machines kun je dan de rijkere minerale grond blootleggen, zodat meer en verschillende soorten op kunnen komen. Vervolgens zijn 20 groepen van 25 bomen bijgeplant, namelijk: berk, wintereik, esdoorn, boomhazelaar, linde, tamme kastanje, Douglas en zwarte den.

Jonge aanplant in bos
Jonge aanplant.

Locatie 4: Aanplant loofbomen in naaldbos

In deze opstand vindt verjonging plaats van grove den, Douglas, lariks en fijnspar. Er ontbreken echter loofboomsoorten. We streven hier naar een gemengde opstand en daarom hebben we 4 groepen van 25 loofbomen aangeplant. De gebruikte soorten zijn hier: wintereik (2 groepen) en tamme kastanje (2 groepen).

Locatie 5: Bodemverbetering, bescherming en aanplant loofbomen

Deze holle grove dennenopstand is deels onder geplant met Douglas. De Douglas heeft echter veel wildschade. We proberen de Douglasboompjes daarom tegen het wild te beschermen met behulp van een wildraster. Ook hebben we loofbomen aangeplant om een gemengde opstand te krijgen. De bodem hier maakt een verzuurde indruk. Als proef is daarom de helft van het oppervlakte behandeld met steenmeel om het bodemleven te stimuleren en uiteindelijk een minder verzuurde bodem te krijgen. Een gezondere bodem zal de groei van de bomen stimuleren. Er zijn 6 groepen van 25 loofbomen aangeplant van de volgende soorten: berk, esdoorn, boomhazelaar, wintereik.

Steenmeel op hand.
Steenmeel als oplossing voor bodemverzuring.

Locatie 6: Beplanten open plekken voor een gemengd bos

In deze grove dennenopstand is een start gemaakt met het beplanten van de open plekken. De opstand bestond uit een monocultuur van grove den en het streven is een gemengde opstand. Daarom hebben we de ondergroei van de aan te planten locaties afgezet en 8 groepen van 25 bomen aangeplant. De volgende soorten zijn aangeplant: boomhazelaar, esdoorn, linde, Douglas.

Locatie 7: Aanplant loofboomsoorten in naaldbos

In deze opstand met verjonging van grove den en Douglas ontbraken de loofboomsoorten. Het streven is een gemengde opstand en daarom hebben we 10 groepen van 25 loofbomen aangeplant van de volgende soorten: wintereik, berk, boomhazelaar, linde,  esdoorn, tamme kastanje.

Locatie 8: Beplanten open plekken voor een gemengd bos

In deze grove dennenopstand is een start gemaakt met het beplanten van de open plekken. De opstand bestond uit een monocultuur van grove den, en het streven is ook hier een gemengde opstand. We hebben de ondergroei van de aan te planten locaties afgezet en 4 groepen van 25 stuks bomen aangeplant. Daarvoor zijn de volgende soorten gebruikt: boomhazelaar, esdoorn, Douglas.

Dit revitaliseringsproject is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van VolkerWessels.
Samen voor een gezonder, veerkrachtiger en toekomstbestendiger bos.

Meer informatie

Logo Meuleman bijgesneden
VolkerWessels bijgesneden
FSC bijgesneden
Bosgroepen logo kleur JPG
De deelnemende partners.