Ga naar de startpagina

Bosgroep Noord-Oost Nederland

terug

Projecten

Bronherstel hoog op de helling van de Tankenberg

Op de hoogste heuvel van Overijssel, de Tankenberg, zijn maatregelen getroffen om verdroging van de bron in dit Natura 2000-gebied tegen te gaan. Bronloopjes zijn vrijgemaakt van ruige begroeiing en zijn ondieper gemaakt.

tankenberg bronherstel
Landgoed Het Meuleman: Project Klimaatbestendig Bos

Op Landgoed Het Meuleman (Beuningen, OV) werken we aan klimaatbestendig bos. Op diverse plekken op het landgoed voeren we maatregelen uit om het bos te revitaliseren en om de biodiversiteit te verrijken. Het gaat om aanplant en bijplant van specifieke soorten, bodemverbetering en beschermingsmaatregelen tegen wildvraat. Door het nemen van slimme maatregelen legt het bos meer CO2 vast én is het beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Meuleman aanplant bescherming
Nieuwe waterberging en natuur beschermt stad Oldenzaal bij piekbuien

Op landgoed de Hulst dragen waterbergingsmaatregelen bij aan het voorkomen van wateroverlast in Oldenzaal tijdens piekbuien. Het landgoed ligt op de stuwwal van Oldenzaal, tegen de Tankenberg aan. Dit betekent dat er een groot natuurlijk verval in het landschap zit. Nieuwgevormde retentieweides bufferen water om overlast benedenstrooms te voorkomen. De maatregelen zijn onderdeel van het project Water Collectief Twente.

landgoed de hulst - werk
Project LIFE Climate Forest

LIFE Climate Forest laat zien hoe klimaatslim bosbeheer de veerkracht van bossen op zandgronden kan vergroten, zodat het bos ook in de toekomst haar cruciale rol voor plant, mens en dier blijft vervullen.

Etienne meten bos