Ga naar de startpagina
Bosgroep Noord-Oost Nederland
terug

Nieuws

Naar een gezonde bosgroeiplaats: actuele kennis gebundeld

De bossen in ons land staan onder druk door verzuring, vermesting, verdroging, ziekten en plagen. Versterkt door recente weersextremen zoals droogte en stormen. Momenteel zijn de gevolgen en problemen vooral zichtbaar bij fijnspar, lariks, eik en es in bossen op de hogere zandgronden. De Bosgroepen bundelden hun kennis tot praktische folders met theorie, een beslisboom en mogelijke maatregelen.

Vacature: Meewerkend controller (financieel)

Wil jij werken in de meest groene omgeving van Nederland en vanuit jouw vakgebied, samen met een gemotiveerd team, een bijdrage leveren aan uitdagende opgaven in bijzondere natuurgebieden? Bij Bosgroep Noord-Oost Nederland bieden we je dit allemaal, en nog veel meer...

Even voorstellen: Rolf en Tessa

Dit voorjaar is het team van Bosgroep Noord-Oost Nederland versterkt met twee nieuwe collega's. Rolf Dijkstra is gestart als beheerassistent/toezichthouder en Tessa de Groote als projectmedewerker. Ze stellen zich graag even voor.

Vacature: Ervaren ecoloog

Zit jij als ervaren landschapsecoloog nu teveel achter een bureau en wil je juist meer in de natuur staan? Wil je meer variatie in de inhoud van jouw werk en een daadwerkelijk bijdrage leveren aan natuurverbetering in Noordoost-Nederland? Wil je graag met een gemotiveerd team werken aan uitdagende opgaven in bijzondere natuurgebieden? Bij Bosgroep Noord-Oost Nederland bieden we je dit allemaal en nog veel meer…..

Bosgroepenbrede beheerevaluatie en teamdag SNL

Deze week vond onze jaarlijkse beheerevaluatie plaats. Dit doen we op grond van de gegevens uit de SNL-monitoring en de uitgevoerde veldcontroles bij onze SNL-leden. Uit de veldcontroles moet blijken of de leden het beheertype waarvoor zij subsidie krijgen in stand houden, en of het terrein is opengesteld voor recreatie. Dit jaar zijn ruim 5500 beheereenheden bezocht door onze ecologen en bosbeheerders. We zijn blij te kunnen vaststellen dat op het merendeel van de terreinen het beheer en de openstelling in orde is.

Landschap doorgronden met de middelen van nu

In het Vakblad Natuur Bos Landschap van afgelopen januari staat een artikel van de hand van onze landschapsecologen Harm Smeenge en Ariet Kieskamp, samen met een aantal partners. Ze namen het Drentsche Aa-systeem als voorbeeld van hoe onderzoeksmethoden kunnen helpen gewenste functies op de juiste plek in het landschap te laten landen.

Nieuwe website voor de Bosgroepen

Het werd tijd, en het is zover! De Bosgroepen hebben een nieuwe website. Vernieuwd, herzien, opgefrist, compacter en daarmee ook gebruiksvriendelijker. De website blijft uiteraard in ontwikkeling.

De Levende Natuur themanummer Bossen met bijdragen Bosgroepen

Het tijdschrift 'De Levende Natuur' heeft een themanummer Bossen uitgebracht met daarin ook een flink aantal bijdragen van de Bosgroepen.

De eco-regeling van het GLB in relatie tot SNL

In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen eigenaren van agrarische gronden tussen 1 maart en 15 mei 2023 een eco-regeling aanvragen. Met de eco-regeling beloont de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 'toekomstbestendig boeren'. In sommige gevallen kunnen ook (gepachte) natuurgraslanden en landschapselementen opgevoerd worden in deze eco-regeling. Omdat de subsidieregeling SNL en deze eco-regeling los van elkaar worden uitgevoerd, kunnen zowel terreinbeheerder (eigenaar) als pachter (gebruiker) voor vergelijkbare activiteiten op eenzelfde terrein subsidie aanvragen, respectievelijk SNL en de eco-regeling. Deze cumulatie is NIET toegestaan voor zover beide regelingen dezelfde kosten vergoeden.

Bos van Kolham: van spookbos naar duurzaam gemengd bos

Bij het Groningse Kolham zijn de afgelopen weken duizenden bomen geplant in een voormalig sparrenbos. Net als veel andere bossen met een monocultuur van fijnspar was het in slechte staat door droogte en aantasting. Na de noodzakelijke kap wordt dit een gemengd en toekomstbestendig bos. Een prachtig project waarin veel partijen samenwerken, met en voor beheerder Vereniging Dorpsbelangen Kolham.