Ga naar de startpagina

Bent u eigenaar van een bos- of natuurterrein in de provincie Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland of in de Noordoostpolder (Flevoland)? Dan kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden als lid bij Bosgroep Noord-Oost Nederland.

Bijvoorbeeld natuurlijk persoon, gemeente, landgoed BV, bedrijfsnaam. Bij een natuurlijk persoon graag voorletters en achternaam vermelden.

Geslacht contactpersoon *

Alleen in te vullen wanneer het post- of factuuradres afwijkt van het bezoekadres.

Gaat u akkoord met toezending van ledencorrespondentie via e-mail? *

Als lid van de Bosgroep ontvangt u regelmatig correspondentie zoals onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor de ledenvergadering. De nieuwsbrief verschijnt alleen digitaal.

Voor uitbetalingen subsidies, inkomsten uit houtverkoop, etc. Wij voeren geen automatische incasso uit.

Bent u BTW-plichtig? *

Als u het beheer niet zelf verzorgt, kunt u hierboven de gegevens van de gevolmachtigde beheerder opgeven.

Ieder perceel op Nederlands grondgebied is voorzien van een uniek kadastraal nummer.

Indien uw terrein (grotendeels) uit bos bestaat.

Indien uw terrein bestaat uit iets anders dan bos, bijvoorbeeld heide, grasland etc.

Is het terrein gerangschikt onder NSW (Natuurschoonwet 1928) *
Heeft u een tweede terrein? *

Indien u een tweede (of meer) terrein heeft, dan kunt u dat in het opmerkingenveld hieronder aangeven.