Bosgroepen nieuwsoverzicht
terug

Bosgroepen nieuwsoverzicht

Bles- en meetwerk voor duurzame houtoogst én een vitaler en diverser bos

Deze weken zijn beheerders Jim en Natascha aan het blessen op een particulier landgoed bij Wageningen. Oranje gemarkeerde bomen gaan straks mee in een dunning: een selectieve houtoogst. Een boom met een groene stip op de voet bevat een roofvogelnest en wordt uiteraard ontzien. Met de elektronische boomklem en een meetlint schatten ze het volume van het hout. Het hoe en waarom leest u hier.

Geslaagde 46e ledenvergadering Bosgroep Zuid; te gast in gemeente Echt-Susteren

Op donderdag 8 december vond de 46e algemene ledenvergadering van Bosgroep Zuid Nederland plaats. De bijna 60 leden werden ontvangen in het clubhuis van Golfbaan Echt-Susteren. De inloop met lunch bracht direct nieuwe ontmoetingen en gesprekken op gang.

Nieuwe populatie van het veenhooibeestje ontdekt

Tijdens monitoring – het in kaart brengen van natuurwaarden – worden geregeld bijzondere soorten waargenomen. Ook in 2022 was dit het geval bij een SNL-monitoring op het terrein van één van de leden van de Bosgroepen. In Drenthe werd namelijk een nieuwe populatie van het veenhooibeestje ontdekt!

Zieke populierenlaan Zwolsekanaal wordt gemengde toekomstbestendige beplanting

Langs het tracé Zwolsekanaal – Veeneleiding, ter hoogte van Vroomshoop, wordt binnenkort gestart met het verwijderen van zieke populieren. Op dit terrein van waterschap Vechtstromen staan ongeveer 1000 Canadese populieren; een snelgroeiende soort met een relatief korte levensduur. Uit onderzoek is gebleken dat een gedeelte van de bomen de bacterie Xanthomonas populi draagt. Deze bacterie tast de boom aan en zorgt voor gezwellen op takken waardoor takken snel afbreken. Dit levert gevaar op voor voorbijgangers. Omdat de bacterie besmettelijk is en meer bomen aan zal tasten, is besloten om de bomen allemaal te vervangen.

Levendige ALV op landgoed Eyckenstein

Een levendige Algemene Ledenvergadering vond plaats op landgoed Eyckenstein in Maartensdijk, op 17 november. Gastheer baron Otto van Boetzelaer verwelkomde de leden. Het thema was nieuw bos, met een bezoek aan het recent aangeplante bos bij het Dassenbosje op het landgoed. De ALV bediscussieerde het concept-strategisch plan van de Bosgroep, accordeerde de 'Begroting 2023' met licht verhoogde contributie en tarieven, en keurde de herziening van de statuten goed.

Goed bezochte ledenvergadering in Vlagtwedde

Ruim 50 mensen waren aanwezig op de recente ledenvergadering in Vlagtwedde in zuidoost Groningen. Het gastvrije en prachtig gelegen MoeNieks was de uitvalsbasis.

Verzuring bosbodems urgent, maar kansen liggen voor het oprapen

Door stikstof en droogte verzuren onze bossen. Er is veel te doen over de gevolgen, waaronder boomsterfte en de achteruitgang van bodemleven. Het probleem van verzuring verschilt per type bosgroeiplaats. Met name in bossen op rijkere ondergronden blijken de kansen voor herstel voor het oprapen, blijkt uit onderzoek van de Bosgroepen en Onderzoekcentrum B-WARE.

Soortenrijk bos op voormalige landbouwgrond

Kennisnetwerk OBN stelde recent een leidraad op voor soortenrijk bos op voormalige landbouwgrond. Verschillende (bos)ecologen van Bosgroep Zuid Nederland droegen bij aan het onderzoek onder de paraplu van Kennisnetwerk OBN, en in samenwerking met partners Wageningen Environmental Research, B-WARE en Universiteit Gent. Het rapport dat uit het onderzoek volgde, biedt een leidraad en praktische tips voor soortenrijk bos op voormalige landbouwgronden. Nieuw bos, een opgave vanuit de Bossenstrategie, dat niet alleen CO2 opslaat maar ook een grote soortenrijkdom met zich meebrengt.

Nieuwe Gedragscode soortenbescherming bosbeheer

Per 31 augustus 2022 is de nieuwe Gedragscode soortenbescherming bosbeheer geldig. Deze vervangt de Gedragscode bosbeheer 2010-2017 die, na verlenging, geldig was tot 1 juli 2022. De gedragscode is, samen met andere documenten en informatie, beschikbaar op de website van de VBNE.

Meer dan 500 bos- en natuurbeheerders delen kennis en ervaringen op de Beheerdersdag

Afgelopen vrijdag vond de 14e editie van de Beheerdersdag plaats op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. De Beheerdersdag is dé ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende presentaties, workshops en excursies gericht op de beheerpraktijk. Bos- en natuurbeheerders, ecologen en onderzoekers werden door hun vakgenoten op de nieuwste inzichten getrakteerd.