Bosgroepen nieuwsoverzicht
terug

Bosgroepen nieuwsoverzicht

Private financiering klimaatslim bosbeheer; iets voor u?

Er liggen grote opgaven in de Nederlandse bossen wat betreft bosuitbreiding en het klimaatbestendiger maken van de bossen. Er zijn steeds meer bedrijven die een steentje willen bijdragen. De Bosgroepen kunnen helpen om boseigenaar en private financier (bedrijven) bij elkaar te brengen.

Droogte; wat zien we en wat kunnen we doen?

Al tientallen jaren hebben we in Nederland te maken met verdroging: een structureel tekort aan grondwater. En de laatste jaren vooral ook droogte: tijdelijk, maar langdurig gebrek aan neerslag met gevolgen voor bodem en grondwaterpeil. U als bos- en natuurterreineigenaar heeft daar bijvoorbeeld mee te maken in de vorm van jonge aanplant die niet aanslaat door onvoldoende regen, en volwassen bomen die eerder hun bladeren of naalden laten vallen of zelfs afsterven. Daarnaast zijn er gevolgen zoals een afnemende vitaliteit of bijgroei van bomen en verslechtering van de kwaliteit van de bodem, bijvoorbeeld door mineralisatie of verzuring. Dit zijn deels tijdelijke gevolgen, maar de gevolgen kunnen ook permanent zijn.

Nieuwe waterberging en natuur Landgoed de Hulst beschermt stad Oldenzaal bij piekbuien

Op het particuliere landgoed de Hulst dragen waterbergingsmaatregelen bij aan het voorkomen van wateroverlast in de stad Oldenzaal tijdens piekbuien. Het landgoed ligt op de stuwwal van Oldenzaal, tegen de Tankenberg aan. Dit betekent dat er een groot natuurlijk verval in het landschap zit. Nieuwgevormde retentieweides bufferen water om overlast benedenstrooms te voorkomen. De maatregelen zijn onderdeel van het project Water Collectief Twente.

Wat gebeurt er met dit hout?

De QR-codes van AVIH geven uitleg over waar geoogst hout naartoe gaat. Bosbeheerders en aannemers kunnen de labels bevestigen op stapels hout die in het bos liggen na houtoogst.

Geslaagde Kennisdag LIFE Resilias

23 juni 2022 was de eerste LIFE Resilias Kennisdag. Met ruim 160 inschrijvingen keken we er samen met projectpartner Stichting Bargerveen reikhalzend naar uit om de ecosysteemaanpak met een diverse groep geïnteresseerden te kunnen delen. En wat was het een mooie dag! In dit berichtje een korte terugblik inclusief de presentaties van het plenaire gedeelte.

20 jaar FSC®-groepscertificaat Unie van Bosgroepen

Dit jaar viert de Unie van Bosgroepen haar 20-jarig ‘FSC-groepscertificaat jubileum’. De Bosgroepen zijn er trots op om al zo’n lange tijd duurzaam bosbeheer te waarborgen met dit FSC-certificaat. Een aantal van de leden van de coöperatie was er al vanaf de start bij, en in de afgelopen jaren is het aantal Bosgroepenleden met FSC-certificaat gestaag gegroeid. Op dinsdag 24 mei stonden de Bosgroepen stil bij het jubileum, met een feestelijke middag rond FSC-bosbeheer en FSC-gecertificeerd hout. De activiteiten vonden plaats in en rond het Aardhuis van Kroondomein Het Loo in Apeldoorn. Ook zij zijn FSC-gecertificeerd via de Bosgroepen.

Maatregelen toekomstbestendig bos in gemeente Rheden voltooid

Op donderdag 2 juni hebben VolkerWessels, FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen samen met de gemeente Rheden een klimaatbord onthuld in het bos langs heidegebied het Rozendaalse Veld. Het bord bij de entree en verschillende QR-codes langs de route informeren bezoekers over maatregelen die in het bos zijn genomen in het kader van klimaatslim bosbeheer, en de verwachte impact hiervan.

Eerste aanvraag SPUK Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland

De komende weken dient de Bosgroep de eerste aanvraag in onder de SPUK Gelderland (subsidieregeling Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur). Deze zomer stellen we een tweede aanvraag op. De eerste ronde heeft veel tijd gekost omdat we in dialoog met de provincie veel details in de regeling moesten verhelderen. Dat heeft ook geleid tot tussentijdse aanpassingen in de regeling.

Opengesteld (particulier) terrein: welke voorwaarden kunt u stellen?

Drukte in bos en natuur, loslopende honden en wandelaars en fietsers die van de paden afgaan: het is steeds vaker een hoofdpijndossier voor (particuliere) terreineigenaren. En ondanks mooie plannen en samenwerkingsverbanden is het gebrek aan handhaving/groene BOA’s nog steeds een probleem. De vraag rijst; wat kunt u als eigenaar wel en niet doen met een opengesteld terrein? Mag u toegang voor honden, ruiters of mountainbikers verbieden wanneer u bijvoorbeeld SNL-subsidie ontvangt? We hebben een en ander voor u op een rijtje gezet.

Extraatje voor nieuwe bomen en struiken bij experimentele aanplant Papenvoortse heide

In het bosbeheer speelt de aanplant van jonge bomen en struiken een belangrijke rol. Maar door klimaatveranderingen en de problemen waar menig bosbodem mee te maken heeft, zijn de omstandigheden om aan te planten vaak niet zo ideaal. Dat roept de vraag op wat er mogelijk is om de aanplant een zo goed mogelijke start te geven. Op de Papenvoortse heide kregen de bomen en struiken een extraatje mee.