Bosgroepen nieuwsoverzicht
terug

Bosgroepen nieuwsoverzicht

Landschapsecologische systeemanalyse van sprengengebied de Motketel

De Motketel, een gebied in eigendom van Kroondomein Het Loo, ligt op de oostflank van de Veluwe. De eigenaar wil graag weten welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van het gebied te verbeteren, zonder afbreuk te doen aan de bestaande cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. Daarom vroeg ze Bosgroep Midden Nederland om een landschapsecologische systeemanalyse, of LESA, uit te voeren.

Geslaagde regiobijeenkomsten klimaatslim bosbeheer

Op 15 en 22 september organiseerde Bosgroep Noord-Oost Nederland twee regiobijeenkomsten met als thema ‘Klimaatslim bosbeheer’. Dr. ir. Jan den Ouden (WUR) was bij ons te gast in respectievelijk Drenthe en Overijssel en gaf een presentatie over de gevolgen van een verdere stijging van de temperatuur voor onze bossen.

Schelpengruis voor bosbodem landgoed Lijftogtsheide

Op landgoed Lijftogtsheide bij Hengelo is afgelopen zomer schelpengruis uitgestrooid boven het bos om de bodem van calcium te voorzien. Het toedienen van kalk kan de verzuring van de bodem, ontstaan door een overschot aan stikstof en boomsoorten met slecht verterend strooisel, helpen verminderen. De bekalking is één van de maatregelen om het bos weer vitaal te krijgen.

Hoge respons en tevredenheid SNL-enquête

Ruim 250 deelnemers van de drie regionale Bosgroepen hebben deze zomer de SNL-enquête van de Unie van Bosgroepen ingevuld. Daarmee hebben we een goed beeld gekregen van hoe onze leden aankijken tegen de subsidie SNL, en het uitvoeren van beheer en de dienstverlening van de Bosgroepen. In beide gevallen is dat gelukkig een gemiddeld positief beeld. Een kleine greep uit de resultaten.

Nieuw Hoofd Bedrijfsbureau en ecoloog bij de Bosgroep

Ben Zwinselman is per 1 september gestart als Hoofd Bedrijfsbureau bij Bosgroep Noord-Oost Nederland. Een nieuwe functie binnen de groeiende Bosgroep. Maura Terpstra is deze zomer gestart als ecoloog. Ze stellen zich graag even voor.

Maatregelen toekomstbestendig bos op landgoed Cleefswit voltooid

Op donderdag 31 augustus hebben VolkerWessels, FSC Nederland en de Bosgroepen samen met Maatschappij van Welstand een klimaatbord onthuld in het bos op landgoed Cleefswit. Het bord bij de entree en verschillende QR-codes langs de route informeren bezoekers over maatregelen die in het bos zijn genomen in het kader van klimaatslim bosbeheer, en de verwachte impact hiervan.

De invloed van omgevingsfactoren bij herintroductie van oud-bosplanten

Om de achteruitgang van oud-bosplanten tegen te gaan, zijn er de afgelopen jaren verschillende herintroductie- en versterkingsprojecten geweest in Noord-Brabantse bossen. In een recent monitoringsonderzoek, van Bosgroep Zuid Nederland en de WUR, is gekeken naar de invloed van omgevingsfactoren op het succes van de herintroducties van twee bosplanten: bosanemoon en slanke sleutelbloem.

Even voorstellen: Mike Feith

Deze zomer is Mike Feith gestart als leerling-beheerassistent bij Bosgroep Midden Nederland. Hij is zij-instromer bij Yuverta (voorheen Helicon) in Velp via een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Bij de BBL kies je voor een opleiding die bestaat uit een combinatie van werken en leren. Bij Bosgroep Midden Nederland heeft hij zijn werk-/praktijkplek gevonden. Hij stelt zich graag even voor!

Vacature: Ervaren Projectmedewerker bos- en natuurbeheer

Ben jij iemand met een brede ervaring in bos- en natuurbeheer? En wil je vanuit jouw rol bijdragen aan het beheer en de ontwikkeling van de mooiste bos- en natuurterreinen van onze leden in Noord Nederland? Bij Bosgroep Noord-Oost Nederland bieden we je dit allemaal en nog veel meer, wij hebben op dit moment een unieke baan voor jou!

Natuurbrandpreventie: Beschermen van groen erfgoed en biodiversiteit

Landgoedeigenaren en andere terreineigenaren kunnen steeds vaker te maken krijgen met natuurbranden; door klimaatverandering (langdurige droge periodes), toenemende recreatiedruk en een veranderende samenstelling van de vegetatie. Alhoewel eigenaren een brand zelf meestal niet kunnen voorkomen, kunnen preventieve maatregelen wel helpen om een eventuele brand beheersbaar te houden. Daarbij is samenwerking met Veiligheidsregio, gemeente en brandweer essentieel. Alleen met samenwerking borg je dat maatregelen op elkaar aansluiten, zowel fysiek in het terrein, als organisatorisch. Een aantal mogelijke maatregelen en tips op een rijtje.