Bosgroepen nieuwsoverzicht
terug

Bosgroepen nieuwsoverzicht

Boomsoorten met rijk strooisel helpen ook verzuurde Veluwse bossen

Er is steeds meer onderzoek naar de waarde van boomsoorten met rijk strooisel. Deze soorten helpen de verzuring van de bosbodem te verminderen en kunnen de zogenaamde nutriëntenpomp op gang brengen. Ook kunnen ze bossen weerbaarder maken tegen weersextremen. Loes Kampherbeek onderzocht hoe deze soorten kunnen bijdragen aan revitalisering van bos op de holt- en haarpodzolgronden van de Veluwe.

Veel waardering voor waardevol Nederlands hout

Maar liefst 496 kavels gingen onder de hamer afgelopen zaterdag, goed voor 980 kuub hout van 57 verschillende boomsoorten. Dankzij de versoepelingen kon de organisatie weer gebruik maken van de aula en gastvrijheid van Yuverta (voorheen Helicon) in Velp. Naast de aanwezigen in de zaal boden ook deelnemers via het online veilingsysteem mee. Deze hybride vorm werkte goed; de biedingen uit zowel de zaal als online waren voor alle deelnemers zichtbaar.

Een kijkje in de onontdekte wereld van het kronendak

Welke insecten vind je in het kronendak van een bos en wat zijn daarbij de verschillen per boomsoort? Interessante vragen. Zeker als je werkt aan bosherstel en inzet op weerbare bossen met meer variatie in boomsoorten. Maatregelen die de aanwezige monocultuur in een bos doorbreken en ook de insectenpopulatie kunnen beïnvloeden. Een onderzoek in Nederlandse boomkronen was welkom voor meer inzicht.

Vogels op de Veluwe helpen met schelpen

Op zeventig plekken op de Veluwe zijn ze straks te vinden: kleine hoopjes schelpengruis. Dit schelpengruis is nodig om vogelsoorten te helpen aan mineralen zoals kalk. Op 27 januari 2022 bracht de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth de eerste kalkhoop aan in het Luntersche Buurtbosch. Bosgroep Midden Nederland stond de provincie bij in het project ‘De Veluwe helpen met schelpen’, samen met SOVON en de grondeigenaren.

Ecosysteemaanpak wapent inheemse soorten in strijd tegen duizendknopen

Er verschijnen regelmatig zorgwekkende berichten over de negatieve impact van Aziatische duizendknopen. Begrijpelijk, want deze invasieve exoten richten grote schade aan. Onder andere in bos- en natuurgebieden, waar de woekeraars steeds meer ecosystemen in de problemen brengen. Dat heeft grote gevolgen voor inheemse soorten. Maar wat kun je doen als bestrijden niet effectief genoeg blijkt te zijn?

Wintermaanden: zaag- en snoeiwerk voor dunning en veiligheid

In de winter, buiten het broedseizoen, vinden er veel zaagwerkzaamheden plaats in het bos. Meestal gaat het om dunning, om de variatie en biodiversiteit in een bos te vergroten. Of om het verwijderen van takken of dode bomen langs paden en wegen, met het oog op de veiligheid. Beheerder Dennis Lindenbergh vertelt over het waarom, hoe en de bestemming van het hout.

Monitoring brengt natuurwaarden in kaart én ecologen op bijzondere plekken

Van het voorjaar tot het najaar zijn de ecologen van de Bosgroepen druk met SNL-monitoring op verschillende terreinen van leden die via de Bosgroepen SNL-beheersubsidie ontvangen. Het monitoren is een verplichting vanuit de subsidieregeling, uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door de provincies. Bij het in kaart brengen van de natuurwaarden komen de ecologen op zeer uiteenlopende plekken.

Landgoed Het Meuleman maakt zich klaar voor de toekomst

Op Landgoed Het Meuleman in Overijssel zijn maatregelen uitgevoerd om het bos te revitaliseren en de biodiversiteit te verrijken. Door de maatregelen zal het bos meer CO2 vastleggen én is het beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Theun Scholten, bijna 84, is nog dagelijks bezig met het beheer en laat graag een mooi landgoed na aan zijn familie, en aan de vele bezoekers.

Historisch landschapsonderzoek Noordoost-Twente biedt kansen voor toekomstige opgaven

Hoe heeft het landschap van Noordoost-Twente zich de afgelopen 15.000 jaar ontwikkeld? En hoe kan die kennis ons helpen bij actuele uitdagingen in dit gebied, en elders in ons land? Harm Smeenge promoveerde op dit vraagstuk met een onderzoek op het snijvlak van aardkunde, ecologie en cultuurhistorie. Deze historisch-landschapsecologische aanpak biedt kansen voor natuur-, water- en landbouwopgaven.

Een eiland van biodiversiteit; landgoedbeheer anno 2020

Onder de rook van Nijmegen, aan de uiterwaarden van de Waal, ligt Buitenplaats Oosterhout. Veertig hectare, grotendeels bos, een perceel kruidenrijk grasland, een prachtig landhuis met tuin en een zeer betrokken en bevlogen beheerder: Frans Ameschot.