Bosgroepen nieuwsoverzicht
terug

Bosgroepen nieuwsoverzicht

Even voorstellen: Lidewij Cornelissen

Begin dit jaar is Lidewij Cornelissen gestart als projectleider bij het expertteam van Bosgroep Zuid Nederland. Ze stelt zich graag even voor!

Nieuwe subsidieregeling provincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland heeft twee nieuwe subsidieregelingen opengesteld in het kader van het Natuurpact en Programma Natuur.

Bosgroep werkt aan gebundelde aanvraag SPUK voor Gelderse leden

De subsidieregeling 'Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur', kortweg SPUK, is voor maatregelen die bijdragen aan systeemherstel van de stikstofgevoelige Gelderse natuurgebieden binnen Natura 2000. Bosgroep Midden Nederland is bezig om voor deze regeling een grote gebundelde aanvraag te maken voor haar leden.

Hydrologische herstelmaatregelen landgoed Het Waarrecht (Buurserzand)

Op landgoed Het Waarrecht, van één van onze leden, zijn in het kader van natuurherstel in en om het Natura 2000-gebied Buurserzand hydrologische herstelmaatregelen uitgevoerd. De plannen voor de maatregelen zijn gemaakt door Antea Group in opdracht van het waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Zo ook de uitvoeringsbegeleiding, met de Bosgroep als toezichthouder. Een mooie samenwerking met mooie resultaten!

Steenmeelverspreiding op Brabantse Wal en in bossen West-Brabant

In de winter van 2022-2023 heeft Bosgroep Zuid Nederland samen met diverse leden weer steenmeel uitgespreid in verschillende bossen op de Brabantse Wal en in West-Brabant. Het is één van de verschillende herstelmaatregelen waarmee we werken aan duurzaam herstel van de bodem in een groot aantal natuurgebieden. Net als op veel andere plaatsen op de hogere zandgronden van Brabant is de bodem in deze gebieden namelijk beschadigd door verzuring en vermesting. Daardoor kunnen flora en fauna zich niet naar wens ontwikkelen en loopt de biodiversiteit sterk terug. Het verspreiden van steenmeel draagt heel gericht bij aan een gezondere bodem die zijn werk kan doen.

Vijf vragen aan Andries Heidema - voorzitter RvT Unie van Bosgroepen

Andries Heidema, Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, startte afgelopen zomer als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen. Hoe bevalt dit tot nu toe, wat valt hem op en hoe ziet hij de toekomst van de Bosgroepen en het werkveld? We legden hem vijf vragen voor.

Bles- en meetwerk voor duurzame houtoogst én een vitaler en diverser bos

Deze weken zijn beheerders Jim en Natascha aan het blessen op een particulier landgoed bij Wageningen. Oranje gemarkeerde bomen gaan straks mee in een dunning: een selectieve houtoogst. Een boom met een groene stip op de voet bevat een roofvogelnest en wordt uiteraard ontzien. Met de elektronische boomklem en een meetlint schatten ze het volume van het hout. Het hoe en waarom leest u hier.

Geslaagde 46e ledenvergadering Bosgroep Zuid; te gast in gemeente Echt-Susteren

Op donderdag 8 december vond de 46e algemene ledenvergadering van Bosgroep Zuid Nederland plaats. De bijna 60 leden werden ontvangen in het clubhuis van Golfbaan Echt-Susteren. De inloop met lunch bracht direct nieuwe ontmoetingen en gesprekken op gang.

Nieuwe populatie van het veenhooibeestje ontdekt

Tijdens monitoring – het in kaart brengen van natuurwaarden – worden geregeld bijzondere soorten waargenomen. Ook in 2022 was dit het geval bij een SNL-monitoring op het terrein van één van de leden van de Bosgroepen. In Drenthe werd namelijk een nieuwe populatie van het veenhooibeestje ontdekt!

Zieke populierenlaan Zwolsekanaal wordt gemengde toekomstbestendige beplanting

Langs het tracé Zwolsekanaal – Veeneleiding, ter hoogte van Vroomshoop, wordt binnenkort gestart met het verwijderen van zieke populieren. Op dit terrein van waterschap Vechtstromen staan ongeveer 1000 Canadese populieren; een snelgroeiende soort met een relatief korte levensduur. Uit onderzoek is gebleken dat een gedeelte van de bomen de bacterie Xanthomonas populi draagt. Deze bacterie tast de boom aan en zorgt voor gezwellen op takken waardoor takken snel afbreken. Dit levert gevaar op voor voorbijgangers. Omdat de bacterie besmettelijk is en meer bomen aan zal tasten, is besloten om de bomen allemaal te vervangen.