Bosgroepen nieuwsoverzicht
terug

Bosgroepen nieuwsoverzicht

Goed bezochte ledenvergadering in Vlagtwedde

Ruim 50 mensen waren aanwezig op de recente ledenvergadering in Vlagtwedde in zuidoost Groningen. Het gastvrije en prachtig gelegen MoeNieks was de uitvalsbasis.

Levendige ALV op landgoed Eyckenstein

Een levendige Algemene Ledenvergadering vond plaats op landgoed Eyckenstein in Maartensdijk, op 17 november. Gastheer baron Otto van Boetzelaer verwelkomde de leden. Het thema was nieuw bos, met een bezoek aan het recent aangeplante bos bij het Dassenbosje op het landgoed. De ALV bediscussieerde het concept-strategisch plan van de Bosgroep, accordeerde de 'Begroting 2023' met licht verhoogde contributie en tarieven, en keurde de herziening van de statuten goed.

Verzuring bosbodems urgent, maar kansen liggen voor het oprapen

Door stikstof en droogte verzuren onze bossen. Er is veel te doen over de gevolgen, waaronder boomsterfte en de achteruitgang van bodemleven. Het probleem van verzuring verschilt per type bosgroeiplaats. Met name in bossen op rijkere ondergronden blijken de kansen voor herstel voor het oprapen, blijkt uit onderzoek van de Bosgroepen en Onderzoekcentrum B-WARE.

Soortenrijk bos op voormalige landbouwgrond

Kennisnetwerk OBN stelde recent een leidraad op voor soortenrijk bos op voormalige landbouwgrond. Verschillende (bos)ecologen van Bosgroep Zuid Nederland droegen bij aan het onderzoek onder de paraplu van Kennisnetwerk OBN, en in samenwerking met partners Wageningen Environmental Research, B-WARE en Universiteit Gent. Het rapport dat uit het onderzoek volgde, biedt een leidraad en praktische tips voor soortenrijk bos op voormalige landbouwgronden. Nieuw bos, een opgave vanuit de Bossenstrategie, dat niet alleen CO2 opslaat maar ook een grote soortenrijkdom met zich meebrengt.

Nieuwe Gedragscode soortenbescherming bosbeheer

Per 31 augustus 2022 is de nieuwe Gedragscode soortenbescherming bosbeheer geldig. Deze vervangt de Gedragscode bosbeheer 2010-2017 die, na verlenging, geldig was tot 1 juli 2022. De gedragscode is, samen met andere documenten en informatie, beschikbaar op de website van de VBNE.

Meer dan 500 bos- en natuurbeheerders delen kennis en ervaringen op de Beheerdersdag

Afgelopen vrijdag vond de 14e editie van de Beheerdersdag plaats op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. De Beheerdersdag is dé ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende presentaties, workshops en excursies gericht op de beheerpraktijk. Bos- en natuurbeheerders, ecologen en onderzoekers werden door hun vakgenoten op de nieuwste inzichten getrakteerd.

Private financiering klimaatslim bosbeheer; iets voor u?

Er liggen grote opgaven in de Nederlandse bossen wat betreft bosuitbreiding en het klimaatbestendiger maken van de bossen. Er zijn steeds meer bedrijven die een steentje willen bijdragen. De Bosgroepen kunnen helpen om boseigenaar en private financier (bedrijven) bij elkaar te brengen.

Droogte; wat zien we en wat kunnen we doen?

Al tientallen jaren hebben we in Nederland te maken met verdroging: een structureel tekort aan grondwater. En de laatste jaren vooral ook droogte: tijdelijk, maar langdurig gebrek aan neerslag met gevolgen voor bodem en grondwaterpeil. U als bos- en natuurterreineigenaar heeft daar bijvoorbeeld mee te maken in de vorm van jonge aanplant die niet aanslaat door onvoldoende regen, en volwassen bomen die eerder hun bladeren of naalden laten vallen of zelfs afsterven. Daarnaast zijn er gevolgen zoals een afnemende vitaliteit of bijgroei van bomen en verslechtering van de kwaliteit van de bodem, bijvoorbeeld door mineralisatie of verzuring. Dit zijn deels tijdelijke gevolgen, maar de gevolgen kunnen ook permanent zijn.

Nieuwe waterberging en natuur Landgoed de Hulst beschermt stad Oldenzaal bij piekbuien

Op het particuliere landgoed de Hulst dragen waterbergingsmaatregelen bij aan het voorkomen van wateroverlast in de stad Oldenzaal tijdens piekbuien. Het landgoed ligt op de stuwwal van Oldenzaal, tegen de Tankenberg aan. Dit betekent dat er een groot natuurlijk verval in het landschap zit. Nieuwgevormde retentieweides bufferen water om overlast benedenstrooms te voorkomen. De maatregelen zijn onderdeel van het project Water Collectief Twente.

Wat gebeurt er met dit hout?

De QR-codes van AVIH geven uitleg over waar geoogst hout naartoe gaat. Bosbeheerders en aannemers kunnen de labels bevestigen op stapels hout die in het bos liggen na houtoogst.