Bosgroepen nieuwsoverzicht
terug

Bosgroepen nieuwsoverzicht

Hybride Nederlandse Rondhoutveiling trekt steeds meer deelnemers

Afgelopen zaterdag ging 836 kuub hout, van 43 verschillende houtsoorten, onder de hamer van veilingmeester Alexander Pechtold. In totaal waren er 317 kavels die op vier na allemaal van eigenaar veranderden tijdens de 27e editie van de Nederlandse Rondhoutveiling. De gemiddelde prijs van het hout lag dit jaar iets onder de topjaren 2021 en 2022, op € 258,66 per kuub. Ieder jaar zien we weer meer nieuwe deelnemers aan de veiling, vooral online.

Even voorstellen: twee nieuwe medewerkers

Begin dit jaar zijn twee nieuwe medewerkers bij Bosgroep Noord-Oost Nederland gestart. Corné Balemans is de nieuwe regiomanager Overijssel-West (Salland). Hij neemt de functie over van Martijn Jansen, die invulling gaat geven aan de functie Expertmedewerker Bosbeheer. Merel van der Beek gaat het ecologenteam versterken als junior ecoloog. Ze stellen zich graag even voor!

Oude laan met beuken maakt plaats voor lindes

Op landgoed Oolde in Laren (Gld), lid van de Bosgroepen, maakt een oude laan met beuken plaats voor een nieuwe generatie, lindes in dit geval. NPO Radio 1 was begin februari 2023 op bezoek voor een radioreportage. Terug te beluisteren op de website van NPO Radio 1.

Bosgebied ’t Zand voorbeeld voor klimaatslim bosbeheer

Deze winter worden de eerste maatregelen genomen in demobos ’t Zand binnen het project LIFE Climate Forest. ’t Zand is eigendom van de gemeente Alphen-Chaam. Bosgroep Zuid Nederland voert hier al meerdere jaren het beheer uit in opdracht van de gemeente. Het is een ontginningsbos op voormalige stuifduinen, met vooral dennensoorten (Pinus sp.) als belangrijkste boomsoort in de kroonlaag.

Januari: nog volop jonge boompjes de grond in

Het late najaar en de vroege winter is doorgaans de beste periode om jonge boompjes te planten. De bodem is nog vrij warm en meestal ook vochtig, waardoor de kans op aanslaan het grootst is. Deze maanden gaan er ook weer duizenden boompjes, vooral een menging van loofboomsoorten, de grond in bij leden van de Bosgroepen.

Hydrologische herstelmaatregelen landgoed Het Waarrecht (Buurserzand)

Op landgoed Het Waarrecht, van één van onze leden, zijn in het kader van natuurherstel in en om het Natura 2000-gebied Buurserzand hydrologische herstelmaatregelen uitgevoerd. De plannen voor de maatregelen zijn gemaakt door Antea Group in opdracht van het waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Zo ook de uitvoeringsbegeleiding, met de Bosgroep als toezichthouder. Een mooie samenwerking met mooie resultaten!

Even voorstellen: Lidewij Cornelissen

Begin dit jaar is Lidewij Cornelissen gestart als projectleider bij het expertteam van Bosgroep Zuid Nederland. Ze stelt zich graag even voor!

Bosgroep werkt aan gebundelde aanvraag SPUK voor Gelderse leden

De subsidieregeling 'Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur', kortweg SPUK, is voor maatregelen die bijdragen aan systeemherstel van de stikstofgevoelige Gelderse natuurgebieden binnen Natura 2000. Bosgroep Midden Nederland is bezig om voor deze regeling een grote gebundelde aanvraag te maken voor haar leden.

Steenmeelverspreiding op Brabantse Wal en in bossen West-Brabant

In de winter van 2022-2023 heeft Bosgroep Zuid Nederland samen met diverse leden weer steenmeel uitgespreid in verschillende bossen op de Brabantse Wal en in West-Brabant. Het is één van de verschillende herstelmaatregelen waarmee we werken aan duurzaam herstel van de bodem in een groot aantal natuurgebieden. Net als op veel andere plaatsen op de hogere zandgronden van Brabant is de bodem in deze gebieden namelijk beschadigd door verzuring en vermesting. Daardoor kunnen flora en fauna zich niet naar wens ontwikkelen en loopt de biodiversiteit sterk terug. Het verspreiden van steenmeel draagt heel gericht bij aan een gezondere bodem die zijn werk kan doen.

Vijf vragen aan Andries Heidema - voorzitter RvT Unie van Bosgroepen

Andries Heidema, Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, startte afgelopen zomer als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen. Hoe bevalt dit tot nu toe, wat valt hem op en hoe ziet hij de toekomst van de Bosgroepen en het werkveld? We legden hem vijf vragen voor.