Bosgroepen nieuwsoverzicht
terug

Bosgroepen nieuwsoverzicht

Vertraging bij besluiten SNL-beheersubsidie door aantal provincies

Zoals bekend vragen de Bosgroepen via hun groepscertificaat de beheersubsidie SNL aan bij de provincies. Deze aanvragen worden tussen 15 november en 31 december ingediend. Provincies hebben daarna 13 weken de tijd om op deze aanvraag te beslissen. Dat betekent dat de besluiten op onze aanvragen SNL 2023 uiterlijk 31 maart van dit jaar binnen hadden moeten zijn. Dat is helaas niet voor alle provincies het geval.

Ledenvergadering in Berlicum met excursie revitalisatie bosgroeiplaatsen

De 47e ALV van Bosgroep Zuid Nederland vond plaats in Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel. Een goed bezochte middag. Na het welkom volgde het officiële gedeelte waarbij de aanwezige leden de jaarcijfers 2022 en de notulen van de voorgaande vergadering goedkeurden. Daarna kwam de samenstelling van de Raad van Toezicht aan de orde, met de benoeming van Raymond Gennissen als nieuw lid. De middag eindigde met een excursie met als thema revitalisatie van bosgroeiplaatsen.

Ledenvergadering en bosexcursie op Landgoed Junne

Op vrijdag 30 juni 2023 juni organiseerde Bosgroep Noord-Oost Nederland een Algemene Ledenvergadering op Landgoed Junne bij Ommen. De vergadering werd gevolgd door een rondleiding over het landgoed met uitleg over de werkzaamheden die daar plaats vinden. Via de landelijke regeling Versneld Natuurherstel voert de Bosgroep hier drie projecten uit.

Bosgroep helpt bij inrichtingsplannen voor nieuw bos in Overijssel

In het kader van het klimaatbeleid is er in elke provincie een Bossenstrategie opgesteld. Een onderdeel van deze Bossenstrategie is het aanleggen van meer bos in Nederland. Concreet is het doel van de aanplant van bomen om meer CO2 op te slaan, om de opwarming van de aarde te beperken. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer voordelen van bos aan te wijzen. Ook met het oog op waterproblematiek en de biodiversiteitscrisis kan meer bos bijdragen aan een oplossing.

Boomveiligheid; maatregelen en aansprakelijkheid

Eigenaren van bos en natuur kunnen geconfronteerd worden met schade die derden lijden als gevolg van afbrekende takken of een omvallende boom. De vraag is dan of de eigenaar voor die schade aansprakelijk is. Bij de beantwoording van die vraag speelt een belangrijke rol of de eigenaar redelijkerwijs maatregelen had kunnen treffen om de schade te voorkomen. De VBNE bracht in 2015 een Praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur uit. In 2021 vond nog een werkschuurbijeenkomst plaats waarna een aanvulling over dichtbevolkte gebieden is opgesteld.

Life Terra Climate Action Award voor Gerard Koopmans

Gerard Koopmans nam onlangs een bijzondere prijs in ontvangst: de Life Terra Climate Action Award 2022-2023 in de categorie 'Most Engaged Tree Planting Expert'. De 'meest toegewijde bomenplantexpert' vond het een hele eer en is reuze trots op de prijs.

Ledenvergadering en LESA bij het Wisselse veen

Op woensdag 21 juni organiseerde Bosgroep Midden Nederland een Algemene Ledenvergadering in Epe. De ledenvergadering werd voorafgegaan door een excursie naar het Wisselse Veen. Daar gaven twee ecologen van de Bosgroep, Ariët Kieskamp en Fons Eysink, uitleg over de landschapsecologische systeemanalyse (LESA).

Provinciale subsidies aanplant bos en landschapselementen

Verschillende provincies hebben (of starten binnenkort met) subsidieregelingen voor aanplant van nieuw bos en landschapselementen. Hieronder een overzicht per provincie binnen het werkgebied van Bosgroep Midden Nederland.

Martin Roos nieuwe Teammanager Bosgroep Midden Nederland

In juni is Martin Roos gestart als Teammanager van de regionale beheerteams. Een nieuwe functie binnen Bosgroep Midden Nederland. Hij stelt zich graag even voor.

Ticketverkoop Beheerdersdag-gestart

De kaartverkoop voor de 15e editie van de Beheerdersdag, op vrijdag 29 september 2023, is gestart. Dé ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende presentaties, workshops en excursies gericht op de beheerpraktijk.