Ga naar de startpagina

Bosgroep Midden Nederland

terug

Projecten

Kansen voor soortenrijk klimaatbos in provincie Utrecht

Bosgroep Midden Nederland heeft in opdracht van het Utrechts Landschap een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor nieuwe soortenrijke bossen in het Utrechtse Veenweidegebied en langs de Kromme Rijn. In beide gebieden liggen kansen om natte en vochtige bossen te ontwikkelen die internationaal van betekenis kunnen zijn. Het onderzoeksrapport is donderdag 16 juli 2020 aangeboden aan gedeputeerde Hanke Bruins Slot van de provincie Utrecht en dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Vochtig hakhout_Gerven Elzenbroek met stijve zegge
Wehlse bos klimaatbestendiger door bodemvernatting en bosbeheermaatregelen

Het Wehlse bos bij de Gelderse plaats Wehl, grotendeels in particulier bezit, is in 2020 klimaatbestendig gemaakt. Dit gebeurde door verschillende maatregelen, waaronder het vernatten van de bodem en gedeeltelijke omvorming van naald- naar loofbos. Klimaatbestendig bos is beter bestand tegen droogte en slaat meer CO2 op.

Wehlse bos
Bosbodemonderzoek Gelderland: inzicht in bodemgesteldheid Gelderse bossen

In het voorjaar van 2020 zijn de Bosgroepen gestart met een onderzoek naar de bodemkwaliteit van bossen in Gelderland.

Harm en Ariet bosbodemonderzoek
Is boomsgewijs uitkapbeheer de uitweg?

In het najaar van 2021 starten de Bosgroepen samen met Hogeschool Van Hall-Larenstein een onderzoek naar de ecologische effecten, klimaatbestendigheid en financiële haalbaarheid van boomsgewijs uitkapbeheer in Nederland. Met de resultaten kunnen we bosbeheerders informeren over waarde en implementatie van uitkapbeheer. De onderzoekslocaties worden opgenomen in een netwerk van Europese voorbeeld(uitkap)bossen.

header uitkapbeheer
Project LIFE Climate Forest

LIFE Climate Forest laat zien hoe klimaatslim bosbeheer de veerkracht van bossen op zandgronden kan vergroten, zodat het bos ook in de toekomst haar cruciale rol voor plant, mens en dier blijft vervullen.

Etienne meten bos