Projectenarchief

Kansen voor soortenrijk klimaatbos in de provincie Utrecht

Bosgroep Midden Nederland heeft in opdracht van het Utrechts Landschap een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor nieuwe soortenrijke bossen in het... (...)

Wehlse bos klimaatbestendiger door bodemvernatting en bosbeheermaatregelen

Het Wehlse bos bij de Gelderse plaats Wehl, grotendeels in particulier bezit, wordt dit jaar klimaatbestendig gemaakt. Dit gebeurt door verschillende... (...)

Nieuw eDNA onderzoek brengt soortenrijkdom tot 9000 jaar geleden in beeld

Welke plantensoorten leefden er de afgelopen duizenden jaren in ons land? Op maandag 4 februari ging de schop in de veengrond in de gemeente... (...)

Heerlijkheid Beek: maatregelen tegen erosie in bijzonder bronnenbos

Het afgelopen jaar zijn er verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd in het Kastanjedal in Heerlijkheid Beek vlakbij Nijmegen; een bijzonder... (...)

Bosgroep als intermediair in de Bekendelle

Moerasbos de Bekendelle bij Winterswijk wordt onder handen genomen. Het is één van de eerste Natura 2000-gebieden waar ook gewerkt wordt op... (...)

Onderzoek naar erosieproblematiek in Heerlijkheid Beek

Heerlijkheid Beek, ten oosten van Nijmegen, heeft veel last van erosie. In opdracht van eigenaar Geldersch Landschap en Kasteelen brengen de Unie van... (...)

Grondverzet de Zumpe van start

In Doetinchem werkt de Bosgroep aan de (her)inrichting van natuurgebied de Zumpe. De kop is eraf: deze winter werd 20.000 kuub grond... (...)

NP Hoge Veluwe landschap

Bodem- en landschapsherstel op De Hoge Veluwe

Bosgroep Midden Nederland werkt op Het Nationale Park De Hoge Veluwe aan bodem- en landschapsherstel. Heidecorridors voor landschapsherstel Voor... (...)

Bosrijk zonder grenzen

Onlangs zijn de resultaten van het project Bosrijk zonder Grenzen opgeleverd aan Euregio. Bosrijk is een samenwerkingsproject tussen Wald und Holz... (...)

Bestrijding van invasieve soorten in de duinen

De Bosgroep heeft bij Natuurmonumenten en het PWN (drinkwaterbedrijf van Noord-Holland) een adviserende en coördinerende rol bij de bestrijding van... (...)