Ga naar de startpagina
Bosgroep Midden Nederland
terug

Nieuws

Rondhoutveiling 2024: hout aanmelden weer mogelijk

Het is weer mogelijk om kwaliteitshout aan te melden voor de komende Rondhoutveiling. Deze vindt plaats op zaterdag 24 februari 2024; de 28e editie alweer! Welk hout in aanmerking komt en hoe u hout kunt aanmelden, leest u hier.

Fons Eysink met pensioen: “Probeer zo lang mogelijk onbevangen te kijken”

Deze maand ging expert landschapsecologie Fons Eysink met pensioen en nam hij, tijdens een symposium met ruim honderd genodigden, afscheid van de Bosgroepen. 'Het doorleefde landschap - observeren, reflecteren en dan beheren' luidde de titel van het symposium. Een titel die ook de werkwijze van Fons perfect beschrijft. Bijna 15 jaar was Fons ecoloog bij de Bosgroepen. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd met zijn kennis van landschapsecologie, ecohydrologie en beheer. Hoe heeft hij de afgelopen jaren ervaren? Bij de Bosgroepen, met de leden en opdrachtgevers, en in het veld? En hoe ziet hij de toekomst van het ecologenwerk? Fons vertelt.

Algemene Ledenvergadering te gast bij Utrechts Landschap

De algemene ledenvergadering van Bosgroep Midden Nederland vond plaats op 16 november in Bunnik. De leden waren daar te gast bij het Utrechts Landschap en bezochten de nabijgelegen Lage Grond, waar de Bosgroep de herinrichting momenteel aanpakt.

SPUK-programma: werk in uitvoering

Bosgroep Midden Nederland is gestart met de uitvoering van een aantal projecten vanuit het SPUK-programma van provincie Gelderland. Het gaat om bosrevitalisering en natuurherstelmaatregelen binnen Natura 2000-gebieden. Zo was begin oktober de oplevering van vijf nieuwe poelen in de gemeente Ede.

Jorna van Ommen gestart als projectmedewerker

Begin november is Jorna van Ommen gestart als projectmedewerker bij Bosgroep Midden Nederland. Jorna komt van Staatsbosbeheer waar ze Senior boswachter was. Als projectmedewerker gaat ze het beheerteam regio Veluwe & Flevopolder bijstaan. Ze stelt zich graag even voor.

Landschapsecologische systeemanalyse van sprengengebied de Motketel

De Motketel, een gebied in eigendom van Kroondomein Het Loo, ligt op de oostflank van de Veluwe. De eigenaar wil graag weten welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van het gebied te verbeteren, zonder afbreuk te doen aan de bestaande cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. Daarom vroeg ze Bosgroep Midden Nederland om een landschapsecologische systeemanalyse, of LESA, uit te voeren.

Schelpengruis voor bosbodem landgoed Lijftogtsheide

Op landgoed Lijftogtsheide bij Hengelo is afgelopen zomer schelpengruis uitgestrooid boven het bos om de bodem van calcium te voorzien. Het toedienen van kalk kan de verzuring van de bodem, ontstaan door een overschot aan stikstof en boomsoorten met slecht verterend strooisel, helpen verminderen. De bekalking is één van de maatregelen om het bos weer vitaal te krijgen.

Hoge respons en tevredenheid SNL-enquête

Ruim 250 deelnemers van de drie regionale Bosgroepen hebben deze zomer de SNL-enquête van de Unie van Bosgroepen ingevuld. Daarmee hebben we een goed beeld gekregen van hoe onze leden aankijken tegen de subsidie SNL, en het uitvoeren van beheer en de dienstverlening van de Bosgroepen. In beide gevallen is dat gelukkig een gemiddeld positief beeld. Een kleine greep uit de resultaten.

De invloed van omgevingsfactoren bij herintroductie van oud-bosplanten

Om de achteruitgang van oud-bosplanten tegen te gaan, zijn er de afgelopen jaren verschillende herintroductie- en versterkingsprojecten geweest in Noord-Brabantse bossen. In een recent monitoringsonderzoek, van Bosgroep Zuid Nederland en de WUR, is gekeken naar de invloed van omgevingsfactoren op het succes van de herintroducties van twee bosplanten: bosanemoon en slanke sleutelbloem.

Even voorstellen: Mike Feith

Deze zomer is Mike Feith gestart als leerling-beheerassistent bij Bosgroep Midden Nederland. Hij is zij-instromer bij Yuverta (voorheen Helicon) in Velp via een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Bij de BBL kies je voor een opleiding die bestaat uit een combinatie van werken en leren. Bij Bosgroep Midden Nederland heeft hij zijn werk-/praktijkplek gevonden. Hij stelt zich graag even voor!