Ga naar de startpagina
Bosgroep Midden Nederland
terug

Nieuws

Naar een gezonde bosgroeiplaats: actuele kennis gebundeld

De bossen in ons land staan onder druk door verzuring, vermesting, verdroging, ziekten en plagen. Versterkt door recente weersextremen zoals droogte en stormen. Momenteel zijn de gevolgen en problemen vooral zichtbaar bij fijnspar, lariks, eik en es in bossen op de hogere zandgronden. De Bosgroepen bundelden hun kennis tot praktische folders met theorie, een beslisboom en mogelijke maatregelen.

Symposium: Bos als oplossing

Op 31 mei organiseren de Coalitie Bos en Hout, Wageningen University & Research en de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging een symposium over vitaal bos en klimaat.

Vacature: Regiobeheerder Utrecht en Holland

Werken in, met en voor de natuur. Bosgroep Midden Nederland, gevestigd in Ede, zoekt per direct een Regiobeheerder Utrecht en Holland.

Mooie start van de lente voor natuurgebied de Zumpe dankzij natte wintermaanden

De afgelopen maanden is er zoveel regen gevallen dat natuurgebied de Zumpe bij Doetinchem er flink nat bij ligt. De hydrologische maatregelen die hier de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, werpen hun vruchten af. Het water, zowel kwel als hemelwater, wordt goed vastgehouden in het elzenbroekbos, in de teruggebrachte natuurlijke meander, en op andere plekken in het gebied.

Bosgroepenbrede beheerevaluatie en teamdag SNL

Deze week vond onze jaarlijkse beheerevaluatie plaats. Dit doen we op grond van de gegevens uit de SNL-monitoring en de uitgevoerde veldcontroles bij onze SNL-leden. Uit de veldcontroles moet blijken of de leden het beheertype waarvoor zij subsidie krijgen in stand houden, en of het terrein is opengesteld voor recreatie. Dit jaar zijn ruim 5500 beheereenheden bezocht door onze ecologen en bosbeheerders. We zijn blij te kunnen vaststellen dat op het merendeel van de terreinen het beheer en de openstelling in orde is.

Landschap doorgronden met de middelen van nu

In het Vakblad Natuur Bos Landschap van afgelopen januari staat een artikel van de hand van onze landschapsecologen Harm Smeenge en Ariet Kieskamp, samen met een aantal partners. Ze namen het Drentsche Aa-systeem als voorbeeld van hoe onderzoeksmethoden kunnen helpen gewenste functies op de juiste plek in het landschap te laten landen.

Nieuwe website voor de Bosgroepen

Het werd tijd, en het is zover! De Bosgroepen hebben een nieuwe website. Vernieuwd, herzien, opgefrist, compacter en daarmee ook gebruiksvriendelijker. De website blijft uiteraard in ontwikkeling.

Even voorstellen: twee nieuwe medewerkers

Afgelopen maand zijn twee nieuwe medewerkers bij Bosgroep Midden Nederland gestart. Mirjam Melman en Sarah van der Vlist versterken ons ecologenteam als Junior Ecoloog. Mirjam gaat zich vooral bezig houden met monitoring en Sarah met zogenaamde LESA's; landschapsecologische systeemanalyses. Ze stellen zich graag even voor!

De Levende Natuur themanummer Bossen met bijdragen Bosgroepen

Het tijdschrift 'De Levende Natuur' heeft een themanummer Bossen uitgebracht met daarin ook een flink aantal bijdragen van de Bosgroepen.

Programma-aanvragen voor Gelderse leden goedgekeurd

Afgelopen maand zijn onze programma-aanvragen 'Revitalisering bos buiten Natura 2000' en 'Verwijderen invasieve exoten' door de provincie Gelderland goedgekeurd. Vanuit deze programma's kunnen we bij veel Gelderse leden maatregelen uitvoeren. Het gaat om aanplant van inheemse boom- en struiksoorten, hydrologische maatregelen en maatregelen om invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop te bestrijden.