Ga naar de startpagina
Bosgroep Midden Nederland
terug

Werkorganisatie

De werkorganisatie van Bosgroep Midden Nederland is het hart van de coöperatie en ondersteunt haar leden door middel van verschillende diensten. De Bosgroep wordt geleid door een directeur-bestuurder. De Bosgroep is inzetbaar op alle onderdelen van het beheer: van visievorming en advies tot subsidieaanvragen, planning en uiteindelijk de uitvoering in het veld.

Algemene Ledenvergadering

We organiseren twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV), waarbij onder andere beleid, organisatie, begroting en de jaarrekening aan de orde komen. De leden aanwezig op de Algemene Ledenvergadering hebben inspraak en stemrecht op het beleid en de koers van de organisatie. De Raad van Toezicht zit deze ledenvergaderingen voor.

Raad van Toezicht

Onze organisatie wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het beleid van de directeur-bestuurder en het functioneren van de werkorganisatie van de Bosgroep. De Raad van Toezicht kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De Raad van Toezicht van Bosgroep Midden Nederland bestaat uit de volgende personen:

  • Hans van der Hoeve (voorzitter)
  • Arne Heineman
  • Fleur de Beaufort
  • Joost van Oostrum
Excursie tijdens de ALV van Bosgroep Midden Nederland, 2022.
Excursie tijdens de ALV van Bosgroep Midden Nederland, 2022.