Coöperatie

De Bosgroep is een coöperatie: een organisatie van de leden en vóór de leden. Samenwerking en dienstverlening voor de leden zijn daarbij kenmerkend. De Bosgroep heeft geen winstoogmerk. In de statuten van de coöperatie wordt het doel als volgt omschreven:

  • Het bevorderen van een doelmatig en verstandig beheer van de terreinen (bossen, natuurgebieden en landgoederen) van de leden.
  • Verhogen van de waarden en functies van de terreinen van de leden overeenkomstig hun doelstellingen.
  • Het verbeteren van de rendabele exploitatie van het terreinbeheer voor haar leden.

De werkorganisatie van de Bosgroep bestaat uit een directeur en 24 medewerkers (oktober 2020).
De organisatie wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht. Er wordt twee keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) georganiseerd, waarbij o.a. beleid, organisatie, begroting en jaarrekening aan de orde komen. De leden aanwezig op de ALV hebben inspraak en stemrecht op het beleid en de koers van de organisatie.