Ga naar de startpagina

Met dit formulier kunt u wijzigingen in uw gegevens, zoals adres of bankrekeningnummer, doorgeven.
* = verplicht veld

Bijvoorbeeld: natuurlijk persoon, gemeente, landgoed, BV. Bij een natuurlijk persoon graag titel, voorletters en achternaam vermelden.

Waarop heeft de wijziging betrekking? *

Bij beëindiging van uw lidmaatschap, bij overlijden, overzetten op andermans naam of bij wijzigingen wat betreft uw bankrekeningnummer of terrein(oppervlakte) zullen wij altijd persoonlijk contact opnemen om de mutatie te verifiëren.