Ga naar de startpagina
Bosgroep Midden Nederland
terug
Kruidenrijk grasland N12-02

Ruim 250 deelnemers van de drie regionale Bosgroepen hebben deze zomer de SNL-enquête van de Unie van Bosgroepen ingevuld. Daarmee hebben we een goed beeld gekregen van hoe onze leden aankijken tegen de subsidie SNL, en het uitvoeren van beheer en de dienstverlening van de Bosgroepen. In beide gevallen is dat gelukkig een gemiddeld positief beeld. Een kleine greep uit de resultaten:

  • 91% is tevreden tot neutraal over de ontzorging bij aanvragen en het dossierbeheer SNL ten opzichte van de kosten die de Bosgroepen daarvoor in rekening brengen.
  • 67% is van mening dat hun huidige beheer leidt tot instandhouding van de SNL-beheertypen, ruim een kwart vindt dat dit redelijk gaat en een klein aantal respondenten meent dat effecten van stikstofdepositie en klimaatverandering ertoe leiden dat beheertypen niet meer goed in stand zijn te houden.
  • 18% van de respondenten komt uit met de huidige beheervergoeding van 84% van de Standaardkostprijs voor beheer. De rest vult de ontbrekende 16% beheerkosten aan door zelf meer geld te investeren, gebruik te maken van vrijwilligers of door andere financieringsbronnen aan te boren. Ruim 11% voert echter minder beheer uit dan wenselijk is.
  • Een meerderheid van 91% vindt dat men over (redelijk) voldoende kennis beschikt om het juiste beheer te (laten) uitvoeren. Veel kennis wordt gehaald uit de Beheerrichtlijnen van de Bosgroepen, regiobijeenkomsten of overleg met andere terreineigenaren.
  • Desondanks lopen respondenten tegen tal van problemen aan bij de uitvoering van het beheer. De meest genoemde problemen zijn: aanplant en beheer in bos; beheer van houtwallen, singels en hagen; afvoeren van gras en gewas; laanbeheer; en maaien van grasland.

Uiteraard gaan we aan de slag met alle opmerkingen. Zo worden respondenten met concrete, directe vragen of opmerkingen nu door de Bosgroepen benaderd. We gaan onze voorlichting over SNL waar nodig aanscherpen of verduidelijken. Neem vooral ook eens een kijkje bij de Veelgestelde vragen SNL onderaan de SNL-webpagina. We gaan ook kijken of en hoe we meer informatie over beheerproblemen kunnen verstrekken aan onze leden, bijvoorbeeld via regio-/kennisdagen.

Tenslotte willen we alle deelnemers SNL stimuleren om gebruik te maken van het SNL-portaal. Van alle respondenten maakt 40% nog geen gebruik van dit portaal. De reden is veelal dat men er nog niet aan toegekomen is. Op het SNL-portaal is voor alle deelnemers SNL een persoonlijke, beveiligde pagina aangemaakt. Na inloggen vindt men daar alle SNL-informatie van de eigen terreinen. Wel zo handig!