terug
regiobijeenkomst non 2

Op 15 en 22 september organiseerde Bosgroep Noord-Oost Nederland twee regiobijeenkomsten met als thema ‘Klimaatslim bosbeheer’. Dr. ir. Jan den Ouden (WUR) was bij ons te gast in respectievelijk Drenthe en Overijssel en gaf een presentatie over de gevolgen van een verdere stijging van de temperatuur (met 2 graden Celsius) voor onze bossen.

Opwarming moeilijk voor bepaalde boomsoorten

Twee graden lijkt niet zoveel, maar de opwarming kan grote gevolgen hebben: bepaalde boomsoorten kunnen zich niet meer thuis voelen in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan fijnspar, Japanse lariks en beuk. Deze soorten hebben het nu al moeilijk, zo laat ook de massale sterfte van fijnspar door droogte, al dan niet in combinatie met aantasting door de letterzetter, zien.

Vasthouden van koolstof

Naast de gevolgen van opwarming voor bomen en bos, ging Jan den Ouden in op de waarde van bos wat betreft het vasthouden van koolstof. Niet alleen door de bossen ouder te laten worden, maar vooral door middel van vastlegging van koolstof in hoogwaardige producten zoals hout voor de bouw. Regelmatige dunning en verjonging leiden tot een toename van koolstofvastlegging.

Excursie: aanplant van bodemverbeterende soorten

In de excursie die volgde op de lezing lieten we zien dat klimaatslim bosbeheer ook goed te combineren is met het aanplanten van bodemverbeterende boomsoorten. De linde is hiervan een heel goed voorbeeld, maar zo zijn er meerdere soorten die een positief effect hebben op de strooiselafbraak. Ook de zoete kers, hazelaar, elsbes, esdoorn en haagbeuk zijn hier voorbeelden van. Dit in tegenstelling tot eik, beuk en de meeste naaldboomsoorten, die slecht afbreekbaar strooisel hebben. Door ophoping van blad of naalden kan een verder verzurend effect op de bodem optreden.

Tijdens de excursie bleek ook dat elke situatie anders is en rijkstrooiselsoorten niet altijd de gehoopte effecten zullen hebben. Als er in de bodem namelijk geen calcium beschikbaar is, kan de plant het ook niet opnemen en rondpompen. Vooraf dient altijd een volledige analyse plaats te vinden van de groeiplaats, bodem en hydrologie, en op basis daarvan dient een plan van aanpak te worden opgesteld. Algemeen kan wel worden gesteld: bevorderen van menging en structuur, en verjongen met een breed scala aan boomsoorten, zal leiden tot een klimaatbestendiger bos.

Wilt u advies over welke maatregelen u kunt nemen om uw bos klimaatrobuuster te maken? Neem dan contact op met uw regiomanager.

Zie ook: