Onderzoek & Metingen

Naast het feit dat de Bosgroep u van dienst kan zijn bij het opstellen van bosbeheerplannen, het uitvoeren van beheer en houtverkoop doen wij ook bosecologisch onderzoek. Afgelopen jaren is er uitgebreid onderzoek gedaan naar alternatieven voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers. Op dit moment is er een onderzoek gaande naar het bevorderen van de biodiversiteit met behoud van de productiefunctie van bossen. Ook experimenteren wij volop met de nieuwe bosbeheermethode die overgewaaid is uit Duitsland: Qualifizieren-Dimensionieren. Door zelf actief te participeren in onderzoek, kunnen wij nieuwe kennis meteen implementeren en zo het beheer van uw terrein verbeteren.

Bij het beheer van bossen speelt inzicht in diverse bosparameters een belangrijke rol. Denk aan de staande houtvoorraad, het grondvlak, de bijgroei, de hoeveelheid dood hout, de menging van de opstanden, etc. Inventarisatie van deze parameters is belangrijk om goed te kunnen bijsturen in het beheer en om te bepalen of men op koers ligt voor langetermijndoelstellingen. De Bosgroep wordt regelmatig gevraagd om dergelijke inventarisaties uit te voeren in grote boscomplexen. Wij kunnen deze metingen verzorgen en kunnen u daarna adviseren over de interpretatie van de gegevens en aanpassingen in het beheer. Omdat we het belangrijk vinden dat onze leden zelf ook meer leren over hun bos en het beheer ervan, komt het meten in bosopstanden ook regelmatig aan de orde tijdens ledenbijeenkomsten.

Als u zelf een specifieke vraag heeft, bijvoorbeeld over omvorming van bossen of over kwaliteitsverbetering van de opstand of de bodem, dan kunt u contact opnemen met onze bosecologen of onze regiobeheerders.

labels: ,