Bosbeheer

Bos is dynamisch en kan diverse functies vervullen. Naast het belang van biodiversiteit en het ecosysteem op zich, kan er in bos hout productie plaatsvinden en wordt er vaak ook volop gerecreëerd in de gebieden. De Bosgroepen hebben deskundigheid in huis om leden en andere partijen te ondersteunen en te adviseren over al deze aspecten. Uitgangspunt is dat er samen met de eigenaar gezocht wordt naar de ideale functievervulling voor een terrein.

De Bosgroepen kunnen vervolgens het hele beheertraject op deskundige wijze verzorgen: ontwerp, planning, aanbesteding, begeleiding van de uitvoering en oplevering en financiële administratie. U kunt als lid ook bij de Bosgroep terecht voor delen van het beheertraject. Sommige eigenaren willen vooral ondersteuning bij het maken van een beheerplan of een praktisch werkplan. Andere eigenaren kiezen ervoor om zelf de beheerplanning te verzorgen en juist de uitvoering aan de Bosgroepen over te laten. Ook kunnen wij voor u FSC certificering van uw bos verzorgen, dit doen wij via het FSC-groepscertificaat van de Unie van Bosgroepen. De Bosgroepen kunnen ook ‘losse’ werkzaamheden uitvoeren op projectbasis. Wilt u juist volledig ontzorgd worden als het om het beheer van uw terreinen gaat, dan is een meerjarige beheerovereenkomst misschien iets voor u. Als eigenaar behoudt u dan de zeggenschap over het beheer van uw bos- en natuurterreinen, maar de zorg voor het opstellen van een beheerplan, subsidieaanvragen en het dagelijkse beheer wordt uitbesteed aan een deskundige. Voor specifieke informatie over een beheerovereenkomst kunt u contact op nemen met uw eigen Bosgroep.

De uitvoering van werkzaamheden in het terrein besteden de Bosgroepen doorgaans uit. De Bosgroepen hebben hiervoor een uitgebreid netwerk van goede aannemers opgebouwd. Een groot voordeel is hierbij dat de Bosgroepen weten wat er in de regio speelt en welke aannemers aan het werk zijn. Hierdoor is het mogelijk om werkzaamheden voor verschillende leden te bundelen. Daardoor kunnen kosten worden bespaard. Vanzelfsprekend zorgen wij altijd voor de directievoering en zien wij toe op een goede uitvoering in het veld. De Bosgroepen werken tevens altijd volgens de geldende Gedragscode Bosbeheer en de Gedragscode Natuurbeheer in het kader van de Wet Natuurbescherming (zie mijn.rvo.nl/gedragscodes-overige-organisaties).

labels: ,