Landgoederen

terug
Bronbeken op stuwwal Ootmarsum deskundig hersteld

Op een landgoed op de stuwwal van Ootmarsum zijn dit najaar een aantal aanwezige bronnen en beken hersteld. ”In bronsystemen kun je je geen risico’s veroorloven”, weet Fons Eysink, na zijn jarenlange ervaring als landschapsecoloog en natuurhersteller bij de Bosgroepen. “De kwetsbaarheid van de gebieden vraagt om een juiste werkwijze, fasering, planning én intensieve begeleiding”.

20230919_093406
Schelpengruis voor bosbodem landgoed Lijftogtsheide

Op landgoed Lijftogtsheide bij Hengelo is afgelopen zomer schelpengruis uitgestrooid boven het bos om de bodem van calcium te voorzien. Het toedienen van kalk kan de verzuring van de bodem, ontstaan door een overschot aan stikstof en boomsoorten met slecht verterend strooisel, helpen verminderen. De bekalking is één van de maatregelen om het bos weer vitaal te krijgen.

Helikopter schelpengruis
Natuurbrandpreventie: Beschermen van groen erfgoed en biodiversiteit

Landgoedeigenaren en andere terreineigenaren kunnen steeds vaker te maken krijgen met natuurbranden; door klimaatverandering (langdurige droge periodes), toenemende recreatiedruk en een veranderende samenstelling van de vegetatie. Alhoewel eigenaren een brand zelf meestal niet kunnen voorkomen, kunnen preventieve maatregelen wel helpen om een eventuele brand beheersbaar te houden. Daarbij is samenwerking met Veiligheidsregio, gemeente en brandweer essentieel. Alleen met samenwerking borg je dat maatregelen op elkaar aansluiten, zowel fysiek in het terrein, als organisatorisch. Een aantal mogelijke maatregelen en tips op een rijtje.

natuurbrand
Boomveiligheid; maatregelen en aansprakelijkheid

Eigenaren van bos en natuur kunnen geconfronteerd worden met schade die derden lijden als gevolg van afbrekende takken of een omvallende boom. De vraag is dan of de eigenaar voor die schade aansprakelijk is. Bij de beantwoording van die vraag speelt een belangrijke rol of de eigenaar redelijkerwijs maatregelen had kunnen treffen om de schade te voorkomen. De VBNE bracht in 2015 een Praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur uit. In 2021 vond nog een werkschuurbijeenkomst plaats waarna een aanvulling over dichtbevolkte gebieden is opgesteld.

omgevallen boom in bos
Oude laan met beuken maakt plaats voor lindes

Op landgoed Oolde in Laren (Gld), lid van de Bosgroepen, maakt een oude laan met beuken plaats voor een nieuwe generatie, lindes in dit geval. NPO Radio 1 was begin februari 2023 op bezoek voor een radioreportage. Terug te beluisteren op de website van NPO Radio 1.

kasteel oolde
Januari: nog volop jonge boompjes de grond in

Het late najaar en de vroege winter is doorgaans de beste periode om jonge boompjes te planten. De bodem is nog vrij warm en meestal ook vochtig, waardoor de kans op aanslaan het grootst is. Deze maanden gaan er ook weer duizenden boompjes, vooral een menging van loofboomsoorten, de grond in bij leden van de Bosgroepen.

aanplant bosgroepen
Hydrologische herstelmaatregelen landgoed Het Waarrecht (Buurserzand)

Op landgoed Het Waarrecht, van één van onze leden, zijn in het kader van natuurherstel in en om het Natura 2000-gebied Buurserzand hydrologische herstelmaatregelen uitgevoerd. De plannen voor de maatregelen zijn gemaakt door Antea Group in opdracht van het waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Zo ook de uitvoeringsbegeleiding, met de Bosgroep als toezichthouder. Een mooie samenwerking met mooie resultaten!

Buurserzand
Bles- en meetwerk voor duurzame houtoogst én een vitaler en diverser bos

Deze weken zijn beheerders Jim en Natascha aan het blessen op een particulier landgoed bij Wageningen. Oranje gemarkeerde bomen gaan straks mee in een dunning: een selectieve houtoogst. Een boom met een groene stip op de voet bevat een roofvogelnest en wordt uiteraard ontzien. Met de elektronische boomklem en een meetlint schatten ze het volume van het hout. Het hoe en waarom leest u hier.

Werkzaamheden bos - meten
Wehlse bos klimaatbestendiger door bodemvernatting en bosbeheermaatregelen

Het Wehlse bos bij de Gelderse plaats Wehl, grotendeels in particulier bezit, is in 2020 klimaatbestendig gemaakt. Dit gebeurde door verschillende maatregelen, waaronder het vernatten van de bodem en gedeeltelijke omvorming van naald- naar loofbos. Klimaatbestendig bos is beter bestand tegen droogte en slaat meer CO2 op.

Wehlse bos
Nieuwe waterberging en natuur Landgoed de Hulst beschermt stad Oldenzaal bij piekbuien

Op het particuliere landgoed de Hulst dragen waterbergingsmaatregelen bij aan het voorkomen van wateroverlast in de stad Oldenzaal tijdens piekbuien. Het landgoed ligt op de stuwwal van Oldenzaal, tegen de Tankenberg aan. Dit betekent dat er een groot natuurlijk verval in het landschap zit. Nieuwgevormde retentieweides bufferen water om overlast benedenstrooms te voorkomen. De maatregelen zijn onderdeel van het project Water Collectief Twente.

landgoed de hulst - werk
Opengesteld (particulier) terrein: welke voorwaarden kunt u stellen?

Drukte in bos en natuur, loslopende honden en wandelaars en fietsers die van de paden afgaan: het is steeds vaker een hoofdpijndossier voor (particuliere) terreineigenaren. En ondanks mooie plannen en samenwerkingsverbanden is het gebrek aan handhaving/groene BOA’s nog steeds een probleem. De vraag rijst; wat kunt u als eigenaar wel en niet doen met een opengesteld terrein? Mag u toegang voor honden, ruiters of mountainbikers verbieden wanneer u bijvoorbeeld SNL-subsidie ontvangt? We hebben een en ander voor u op een rijtje gezet.

rustgebied wild bordje
Landgoed Het Meuleman maakt zich klaar voor de toekomst

Op Landgoed Het Meuleman in Overijssel zijn maatregelen uitgevoerd om het bos te revitaliseren en de biodiversiteit te verrijken. Door de maatregelen zal het bos meer CO2 vastleggen én is het beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Theun Scholten, bijna 84, is nog dagelijks bezig met het beheer en laat graag een mooi landgoed na aan zijn familie, en aan de vele bezoekers.

Landgoed Meuleman jonge aanplant
Een eiland van biodiversiteit; landgoedbeheer anno 2020

Onder de rook van Nijmegen, aan de uiterwaarden van de Waal, ligt Buitenplaats Oosterhout. Veertig hectare, grotendeels bos, een perceel kruidenrijk grasland, een prachtig landhuis met tuin en een zeer betrokken en bevlogen beheerder: Frans Ameschot.

frans ameschot buitenplaats oosterhout