Ecologie en monitoring

terug
Landschapsecologische systeemanalyse van sprengengebied de Motketel

De Motketel, een gebied in eigendom van Kroondomein Het Loo, ligt op de oostflank van de Veluwe. De eigenaar wil graag weten welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van het gebied te verbeteren, zonder afbreuk te doen aan de bestaande cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. Daarom vroeg ze Bosgroep Midden Nederland om een landschapsecologische systeemanalyse, of LESA, uit te voeren.

Sprengen met roestrood water door ijzer
De invloed van omgevingsfactoren bij herintroductie van oud-bosplanten

Om de achteruitgang van oud-bosplanten tegen te gaan, zijn er de afgelopen jaren verschillende herintroductie- en versterkingsprojecten geweest in Noord-Brabantse bossen. In een recent monitoringsonderzoek, van Bosgroep Zuid Nederland en de WUR, is gekeken naar de invloed van omgevingsfactoren op het succes van de herintroducties van twee bosplanten: bosanemoon en slanke sleutelbloem.

bosanemoon aimy lankheet
De Levende Natuur themanummer 'Bossen' met bijdragen Bosgroepen

Het tijdschrift 'De Levende Natuur' heeft een themanummer Bossen uitgebracht met daarin ook een flink aantal bijdragen van de Bosgroepen.

header uitkapbeheer
Nieuwe populatie van het veenhooibeestje ontdekt

Tijdens monitoring – het in kaart brengen van natuurwaarden – worden geregeld bijzondere soorten waargenomen. Ook in 2022 was dit het geval bij een SNL-monitoring op het terrein van één van de leden van de Bosgroepen. In Drenthe werd namelijk een nieuwe populatie van het veenhooibeestje ontdekt!

Veenhooibeestje-Coenonympha-tullia-scaled
Nieuwe Gedragscode soortenbescherming bosbeheer

Per 31 augustus 2022 is de nieuwe Gedragscode soortenbescherming bosbeheer geldig. Deze vervangt de Gedragscode bosbeheer 2010-2017 die, na verlenging, geldig was tot 1 juli 2022. De gedragscode is, samen met andere documenten en informatie, beschikbaar op de website van de VBNE.

Nieuwe gedragscode
Een kijkje in de onontdekte wereld van het kronendak

Welke insecten vind je in het kronendak van een bos en wat zijn daarbij de verschillen per boomsoort? Interessante vragen. Zeker als je werkt aan bosherstel en inzet op weerbare bossen met meer variatie in boomsoorten. Maatregelen die de aanwezige monocultuur in een bos doorbreken en ook de insectenpopulatie kunnen beïnvloeden. Een onderzoek in Nederlandse boomkronen was welkom voor meer inzicht.

een-val-hoog-in-de-boomkroon-insecten-in-het-kronendak-header
Monitoring brengt natuurwaarden in kaart én ecologen op bijzondere plekken

Van het voorjaar tot het najaar zijn de ecologen van de Bosgroepen druk met SNL-monitoring op verschillende terreinen van leden die via de Bosgroepen SNL-beheersubsidie ontvangen. Het monitoren is een verplichting vanuit de subsidieregeling, uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door de provincies. Bij het in kaart brengen van de natuurwaarden komen de ecologen op zeer uiteenlopende plekken.

Heivlinder
Een eiland van biodiversiteit; landgoedbeheer anno 2020

Onder de rook van Nijmegen, aan de uiterwaarden van de Waal, ligt Buitenplaats Oosterhout. Veertig hectare, grotendeels bos, een perceel kruidenrijk grasland, een prachtig landhuis met tuin en een zeer betrokken en bevlogen beheerder: Frans Ameschot.

frans ameschot buitenplaats oosterhout