Unie van Bosgroepen

De Unie van Bosgroepen is de overkoepelende organisatie van de Bosgroepen. De Unie bundelt subsidie-aanvragen en is spreekbuis naar de rijksoverheid. De Unie coördineert tevens projecten die de Bosgroepen gezamenlijk uitvoeren, zoals automatisering, richtlijnen voor beheerplanning, kwaliteitsverbetering en certificering.

Wij hebben expertise in huis op het gebied van ecologie, eco-hydrologie, landschap, cultuurhistorie en communicatie. In de projecten die we uitvoeren zoeken we steeds de samenwerking die zorgt voor het beste resultaat. Daarbij putten we uit een breed netwerk van partners.