Onderzoek & Gebiedsanalyses

Naast bos- en natuurbeheer doen de Bosgroepen ook veel aan onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het in beeld brengen van het hydrologisch systeem van een landgoed of het uitvoeren van een landschaps-ecologische analyse (de zogeheten LESA). Door het hele systeem in beeld te brengen en te kijken hoe een gebied zich verhoudt tot zijn omgeving, kan veel beter bepaald worden welke maatregelen effectief zijn en op welke plek ze nodig zijn om dat effect te bereiken. De Bosgroepen hebben een aantal specialisten in dienst voor bijvoorbeeld hydrologisch en ecologisch onderzoek of juist een combinatie hiervan.

Ook lopen er regelmatig grotere projecten, zoals het recente onderzoek met betrekking tot de Amerikaanse Vogelkers of onze experimenten met het herintroduceren van soorten door het opbrengen van maaisel. Door deze onderzoeken zelf uit te voeren kunnen wij direct de meest recente kennis implementeren in het beheer van de terreinen van onze leden.

Diverse medewerkers van de Bosgroepen zijn tevens actief in OBN-deskundigenteams, waarin zij een bijdrage leveren aan landelijke onderzoeken naar actuele beheerproblemen en meeschrijven aan beheeradviezen en ecologische sleutels. Meer informatie over OBN vindt u op www.natuurkennis.nl. O.a. door participatie in het OBN-programma beschikken de Bosgroepen over een goed netwerk en zijn we altijd op de hoogte van de meest actuele innovaties in natuurbeheer.

labels: , , ,