Natuurbeheer

De Bosgroepen kunnen u van dienst zijn bij het beheer van uw natuurterreinen. In het kader van verschillende wetten en regelingen is het belangrijk dat de kwaliteit van een natuurterrein behouden blijft en dat specifieke vegetatiestructuren met bijbehorende soorten aanwezig blijven. Dit vraagt om een vinger aan de pols. De Bosgroepen ondersteunen u graag bij het reguliere beheer van uw natuurterrein, van planvorming tot uitvoering en monitoring. Onze regiobeheerders en ecologen zijn deskundig en kunnen ook tijdig signaleren of extra maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de natuurdoelstellingen gehaald worden.

U bent bij de Bosgroepen niet alleen aan het goede adres voor ondersteuning en advies in het beheer, maar ook voor het opstellen van een visie of plan voor uw gebied of voor een specifiek project. De Bosgroepen hebben hier veel ervaring mee en zorgen daardoor voor een realistische aanpak met bijbehorende planning. Ook bij de uitvoering van het opgestelde plan kunnen we u van dienst zijn.

Indien er in een terrein specifieke maatregelen nodig zijn om de ontwikkelingen bij te sturen, dan kijken wij altijd naar het gebied in zijn totaliteit en naar de samenhang met de omgeving. Daarbij letten we er ook op of er samenwerking mogelijk is met omliggende terreineigenaren. Vaak levert dit niet alleen ecologische winst op, maar zorgt het ook voor een positiever financieel plaatje.

De Bosgroepen kunnen u ook adviseren over hoe om te gaan met geldende wet- en regelgeving over bos en natuur. U leest hier meer over onder Subsidies & Beleid.

labels: ,