Landschap & Cultuurhistorie

De Bosgroepen zijn deskundig in het beheer van bos en natuur. Maar wist u dat wij ook bedreven zijn in andere aspecten zoals cultuurhistorie, landschap en recreatie? Het Nederlandse landschap bevat elementen, bijvoorbeeld grafheuvels of pingo’s, die iets vertellen over het verleden en de ontstaanswijze. Ze geven een gebied identiteit en karakter. De belangstelling voor deze historische elementen neemt toe en ook is er steeds meer aandacht voor de recreatieve functie van natuur. Als Bosgroepen kunnen we uw terrein zodanig inrichten en beheren dat waardevolle elementen worden behouden en de waarde van het terrein versterken, zowel recreatief als ecologisch. Met betrekking tot recreatie kunnen de Bosgroepen een rol spelen in het recreatieve beheer van uw terrein, denk aan aspecten als zonering, toegankelijkheid, informatievoorziening en routestructuren.

Het landschap bestaat natuurlijk niet alleen uit bossen of open terreinen, maar ook overgangen, bomenrijen, lanen en houtwallen, maken een wezenlijk onderdeel uit van het landschap. Lanen zijn ook vaak een onderdeel van een landgoed of buitenplaats en dragen bij de uitstraling en de historie van deze plekken. Het op deskundige wijze beheren en eventueel vernieuwen van lanen is ook iets waarvoor u de Bosgroepen in kunt schakelen.

 

labels: , , ,