Inventarisatie & Monitoring

Om te bepalen of de natuurkwaliteit van een gebied vooruit of achteruit gaat is het belangrijk de natuurwaarden van een gebied te monitoren. Dit is onder andere onderdeel van het SNL-subsidiestelsel. De Bosgroepen zijn op dit moment zeer actief in de SNL-monitoring. Het gaat dan niet alleen om de flora, maar ook om monitoring van vogels, reptielen, amfibieën. Ook vlinders, sprinkhanen, libellen en insecten worden meegenomen. Deze groepen zijn belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van een gebied. In bosgebieden wordt tevens gekeken naar de bosstructuur, om de ontwikkeling van een bos te kunnen volgen.

Deze monitoring vindt plaats in opdracht van provincies om de natuurkwaliteit in de loop van de tijd te kunnen volgen. De verzamelde gegevens worden beschikbaar gesteld aan de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Indien de Bosgroepen monitoring in uw terrein gaan uitvoeren, dan ontvangt u hierover van tevoren altijd bericht. De resultaten worden vanzelfsprekend ook aan u beschikbaar gesteld en indien gewenst met u doorgesproken.

Als wij zelf de kennis van bepaalde soortgroepen niet in huis hebben, dan zorgen wij binnen ons netwerk voor deskundigen die de monitoring van een bepaalde soortgroep kunnen overnemen. Regelmatig schakelen we ook lokale vrijwilligers in met veel kennis van het gebied. Wij werken met moderne middelen waarbij we bijvoorbeeld bij bosstructuur direct digitaal de gegevens invoeren. Ook kunnen wij een database bouwen om gegevens logisch in op te slaan. Kortom, de Bosgroepen verzorgen graag voor u, eenmalig of terugkerend, inventarisatie en/of monitoring van uw natuurterreinen.

labels: