terug
wildbescherming 2

Symposium 'Bos als oplossing', op het kruispunt van onderzoek, beleid en praktijk
Woensdag 31 mei 2023
Zaal Omnia, campus Wageningen

Op 31 mei organiseren de Coalitie Bos en Hout, Wageningen University & Research en de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging een symposium over vitaal bos en klimaat. Op het symposium worden de resultaten gepresenteerd van o.a. vier jaar onderzoek vanuit de Klimaatenveloppe en werpen onderzoekers, beleidsmakers, bosbeheerders en bestuurders een blik vooruit. Hoe wordt de Bossenstrategie concreet? De dag brengt kennis, beleid en praktijk bij elkaar:

  • wat weten we na vier jaar onderzoek van WUR en partners?
  • wat betekent dat voor het beleid, vooral voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied?
  • en hoe werkt dit door in de praktijk van bosbeheer en hout(bouw)keten?

Met in de ochtend interessante excursies in het veld over selectieproeven, de Nationale Bosinventarisatie en voedselbossen. In de middag een presentatie van onderzoeksresultaten door Gert-Jan Nabuurs (WUR), gevolgd door een forumdebat met Donné Slangen (DG ministerie van LNV), Dirk-Siert Schoonman (Bestuurslid Unie van Waterschappen) en Gert Harm ten Bolscher (gedeputeerde provincie Overijssel).
Pablo van der Lugt (TU Delft) praat ons bij over de rol van hout in de (woning)bouw. Etiënne Thomassen (Bosgroep Zuid Nederland) en Jan ten Hoopen (Stichting Ark) trappen tot slot de plenaire discussie af, en gaan in gesprek over nieuwe boomsoorten en nieuw bos.
Dit alles onder onder de vakkundige en geanimeerde leiding van dagvoorzitter Bart Krol. Het symposium is mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV, de WUR en de KNBV. Deelname is gratis. Aanmelden voor het ochtendprogramma, middagprogramma of de hele dag kan via: https://evenementen.probos.nl/.

De Coalitie Bos en Hout is een platform van onder andere Stichting Probos, Bosgroepen, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), Staatsbosbeheer, WUR en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). Probos en Bosgroep Midden Nederland organiseren het symposium namens de Coalitie.