terug
Spontane ontwikkeling van inheems bos onder volwassen Amerikaanse vogelkers - bart nyssen

Behoorde het ‘prunus trekken’ vroeger standaard tot de inwijding van nieuwe studenten bos- en natuurbeheer, ondertussen is de kijk op de Amerikaanse vogelkers veranderd. De woekerende exoot bleek nauwelijks uit te roeien, en de boomsoort bleek zeer waardevol voor onder andere insecten en bodem. Ook kan de vogelkers, mits voldoende vrijgesteld, uitgroeien tot een prachtige boom met hoogwaardig hout. De onuitroeibaarheid, de hoge bestrijdingskosten en de veranderende kijk op het functioneren van de Amerikaanse vogelkers in bosecosystemen waren de aanleiding om een praktische ‘beslisboom’ voor de omgang met vogelkers te ontwikkelen. 

Bart Nyssen (Bosgroepen), Gerard Koopmans (Bosgroepen) en Jan den Ouden (Wageningen University & Research) ontwikkelden de beslisboom op basis van jarenlang onderzoek, consultatie en ervaring, op verzoek van Provincie Gelderland.

Handelingsperspectieven vogelkers per begroeiingstype

Het boekje gaat in op de ecologie van de vogelkers, verschillende begroeiingstypen waarin de vogelkers voorkomt en de omgang met vogelkers. Daarna volgen handelingsperspectieven per begroeiingstype, samengevat in een overzichtelijk schema. Het boekje eindigt met de beslisboom zelf. Kortom; een handige handreiking voor de bos- en natuurbeheerder bij de afweging tussen doelen, middelen en resultaten.

Beslisboom verkrijgbaar op de Beheerdersdag en te downloaden

Op vrijdag 27 september 2019 geven Bart Nyssen en Jan den Ouden uitleg over de Beslisboom tijdens twee presentaties op de Beheerdersdag in Beesd. Daar zullen de boekjes ook tegen een kleine prijs verkrijgbaar zijn. U kunt het boekje “Beslisboom Amerikaanse vogelkers – Bestrijden, uitfaseren, integreren en bos weerbaar maken” hier ook als pdf downloaden.