terug
Beheerdersdag 2022

Afgelopen vrijdag vond de 14e editie van de Beheerdersdag plaats op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. De Beheerdersdag is dé ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende presentaties, workshops en excursies gericht op de beheerpraktijk. Bos- en natuurbeheerders, ecologen en onderzoekers werden door hun vakgenoten op de nieuwste inzichten getrakteerd.

De Beheerdersdag is een initiatief van de Bosgroepen en de VBNE, in samenwerking met 12 andere betrokken partners. Al 14 jaar delen we op deze dag praktische, nieuwe inzichten met elkaar, zodat we het bos- en natuurbeheer nóg beter kunnen uitvoeren. Met een programma bestaande uit ongeveer 40 verschillende presentaties, workshops en excursies viel er ook dit jaar weer veel te kiezen voor de bezoekers. De dag was, na twee online edities, weer volledig uitverkocht. In totaal waren er ongeveer 650 mensen aanwezig; bezoekers, sprekers, kraamhouders, medewerkers en vrijwilligers.

Van 'De wolf als bosbeheerder?' tot 'Klimaatslimme boomsoorten'

Onderwerpen als de staat van het Nederlandse bos, welke maatregelen kunnen we nemen om bos en natuur veerkrachtiger te maken, en welke boomsoorten zijn bijvoorbeeld toekomstbestendig, kwamen aan bod. Er waren presentaties over onze waardering van het Nederlandse landschap en zelfs over spirituele waarden in het bosbeheer. Ook de wolf als bosbeheerder? kwam voorbij, net als de nieuwe boomziekte roetschorsschimmel en lymevaccinatieonderzoek in Nederland.
Er waren nieuwe samenwerkingsinitiatieven, bijvoorbeeld rond het gebruik van restmaterialen zoals kalkkorrels of kalksteen in paden om bodemverzuring tegen te gaan. En handvatten voor diervriendelijk maaibeheer.

Veel mensen op de informatiemarkt van de Beheerdersdag. Zij praten of nemen een kijkje bij de informatiekramen.
Tussen de presentaties en workshops door was er tijd voor lunch, bijpraten en een bezoek aan de informatiemarkt.

"Leuk om collega-terreinbeheerders te spreken"

Ariët Kieskamp, onderzoeker landschapsecologie bij Bosgroep Midden Nederland, was aanwezig en gaf zelf een presentatie over eigenschappen en kwaliteit van bosgroeiplaatsen als basis voor herstelmaatregelen.
Ariët: "Het was een hele goede dag. Leuk om collega-terreinbeheerders op zo’n dag te spreken; je krijgt er weer goede zin van! De presentaties waren goed bezocht. Mijn presentatie liet zien hoe de bosgroeiplaatsen de afgelopen 150 jaar zijn veranderd, op basis van Gelderland-breed onderzoek. Daarna lichtte ik onze beslisboom Revitalisering Bosbodems toe. Deze beslisboom stelden wij als Bosgroepen op voor beheerders, op basis van diverse bosgroeiplaatsonderzoeken. Met als doel: passende maatregelen voor gezondere, veerkrachtigere bosgroeiplaatsen.

Collega Ariët Kieskamp staat bij een scherm met een powerpoint-presentatie.
Ariët Kieskamp tijdens haar presentatie over bosgroeiplaatsen.

Meer 'groene' studenten

Ieder jaar komen er meer studenten van groene onderwijsinstellingen, zoals Van Hall Larenstein, Yuverta, Zone.college en de WUR, naar de Beheerdersdag. Zo levert Van Hall Larenstein jaarlijks een klas die vrijwillig als zaalwacht meewerkt en waren er dit jaar studenten van Yuverta die meewerkten aan de workshop 'Onderwijs en Arbeidsmarkt'. Ariët Kieskamp: "Mooi om te zien dat onze toekomstige collega's hier kennis op komen doen en de organisaties, hun toekomstige werkgevers, leren kennen. Ook wij ervaren een krappe arbeidsmarkt, daarom investeren we als Bosgroepen veel in stageplekken en bijvoorbeeld BBL-trajecten. Natascha de Vreede, leerling-beheerassistent bij onze Bosgroep, is daar een mooi voorbeeld van!"

Collega Natascha de Vreede staat voor de informatiekraam van de Bosgroepen op de Beheerdersdag.
Natascha de Vreede bij de informatiekraam van de Bosgroepen.

Beleid versus beheerpraktijk

Dit jaar was ook het ministerie van LNV aanwezig op de Beheerdersdag. Directeur Natuur, Donné Slangen, was betrokken bij de opening en verzorgde een workshop. In 'Beleid vs. de beheerpraktijk' ging hij met de aanwezigen in gesprek over voorbeelden waar beleid schuurt met de beheerpraktijk. Een mooie kans voor de aanwezige bos- en natuurbeheerders die dagelijks buiten bezig zijn en te maken hebben met veel regelgeving en grote opgaven. Kortom: de dag bracht veel en diverse informatie, die binnenkort ook grotendeels terug te vinden is op de website van de Beheerdersdag.

De Beheerdersdag vindt jaarlijks plaats in september en wordt georganiseerd door de Bosgroepen en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), in samenwerking met: LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, FPG, OBN-Natuurkennis, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Probos, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland Arbeidsmarkt, Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf.
Volgend jaar is de 15e editie van de Beheerdersdag, we hopen iedereen dan weer te zien!

Meer informatie

Hoofdfoto: Lammert Kragt, Staatsbosbeheer, tijdens zijn presentatie 'Planten voor de toekomst'