terug
alv non excursie

De algemene ledenvergadering van Bosgroep Noord-Oost Nederland bracht ons 18 oktober naar Drenthe; te gast bij de Maatschappij van Weldadigheid. In het Zuiderbos, een heideterrein bij Vledder en Doldersum, werken we samen met de Maatschappij en Landschapsbeheer Drenthe aan het verbeteren van de natuurkwaliteit.

Meino Lumkes nieuw lid Raad van Toezicht

De middag begon met de algemene ledenvergadering in 'Grenzeloos' in Doldersum, op het terrein van de Maatschappij van Weldadigheid. Daar keurden de aanwezigen de Begroting 2024 unaniem goed. Ook het toetreden van Meino Lumkes tot de Raad van Toezicht kreeg unaniem steun. Meino heeft veel ervaring met bos, natuur en regelgeving, onder andere als beleidsambtenaar bos bij Provincie Drenthe. In zijn rol als bestuursvoorzitter van landgoed Heidehof heeft hij veel kennis opgedaan van de ontwikkeling van landgoederen. De Raad van Toezicht van Bosgroep Noord-Oost Nederland bestaat nu weer uit drie personen.
Na nieuws vanuit de Unie van Bosgroepen, door directeur Marije Storteboom, en het voorstellen van het nieuwe hoofd bedrijfsvoering van Bosgroep Noord-Oost Nederland, Ben Zwinselman, was het woord aan Minne Wiersma.
De directeur van de Maatschappij van Weldadigheid vertelde over de geschiedenis en de toekomst van de Maatschappij, die sinds de Unesco-status een veelvoud aan bezoekers ontvangt.

Meino Lumkes
Meino Lumkes; nieuw lid van de Raad van Toezicht van Bosgroep Noord-Oost Nederland.

Excursie Zuiderbos; heideterrein in ontwikkeling

De excursie bracht ons naar het Zuiderbos, een heideterrein dat onderdeel is van Boschoord, gelegen in de gemeente Westerveld. Jacob Kruijer, beheerder bij de Maatschappij van Weldadigheid, gaf samen met Rutger Diertens, Lars Visser en Dick Langeveld van de Bosgroep uitleg over de verschillende werkzaamheden die daar zijn uitgevoerd. De Maatschappij van Weldadigheid, Bosgroep Noord-Oost Nederland en Landschapsbeheer Drenthe trekken hierbij samen op. Het gaat onder andere om het aanleggen van poelen (voor de kamsalamander), opschonen en herstellen van veentjes en de ontwikkeling van heide. Schapen helpen de vergrassing tegen te gaan en (wolfwerende) afrastering helpt de schapen om rustig te grazen. Met de stikstofdepositie, klimaatveranderingen en de komst van de wolf zijn ook hier genoeg uitdagingen.

De eerstvolgende algemene ledenvergadering van Bosgroep Noord-Oost Nederland vindt plaats op 27 juni 2024.

wolfwerend raster drenthe
vledder
bord zuiderbos maatschappij
ven maatschappij van weldadigheid
Excursie Zuiderbos; van wolfwerend raster tot nieuw aangelegde poel.